tv i Danmark
tv i USA del 1
TV i USA del 2
dramaturgi
mediefaglige begreber

100

Hvad hedder de forpligtigelser, som hele DR, TV2's hovedkanal og de tilhørende regionalkanaler er underlagt? (hint: er blevet synonym med alsidighed, bredde og dansk kultur i programudbuddet, og kaldes også uformelt for tv-programudbud i samfundets tjeneste)
Public service

100

Hvad hedder det når en tv-kanal gennem sine programmer henvender sig til en afgrænset målgruppe
Narrowcasting

100

Hvad kendetegnede den første guldalder i amerikansk tv og hvornår fandt den ca. sted?
1. Guldalder 1947-1960: - Tv udbredes, genrer etableres; særligt sitcoms og sæbeoperaer og antologi- dramaer (live-television drama) dominerer - LOP-princip etableres (Paul L. Klein: ”Least Objectionale Programming” - theory udviklet i 1960erne) - Æraen domineres af domineret af de tre store netværk: NBC, CBS og ABC.

100

Berettermodellen
Dramaturgisk model, også kaldet Hollywood-modellen, som består af anslag, præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, klimaks og udtoning

100

Kælkede linjer
Billedet er filmet skævt, hvorfor modtageren oplever uro, noget er galt

200

Hvad er "primetime"?
Betegnelse for tv-kanalernes vigtigste sendetid. Defineres som et sted mellem kl. 18 og 23, ofte kl. 20-22, hvor både seerpotentialet og konkurrencen om seeren er størst.

200

Hvad betyder "network"?
Amerikansk betegnelse for tv-station (såsom ABC, CBS og NBC der er de tre største amerikanske networks)

200

Forklar hvad der menes med "LOP" (Least Objectionable Programming) samt "tits, ass and guns" som var et princip HBO senere fulgte
LOP: Forsøge at ramme et bredt udsnit af befolkning og ikke at skræmme annoncørerne væk, så derfor produceres et så harmløst indhold som overhovedet muligt - "tits, ass and guns"Et credo, der gjode at HBO havde et større fokus på sex, nøgenhed og tabubelagte emner (transgressivitet)

200

Episodeserie
Tv-serie-format hvor handlingen i hvert afsnit foregår i det samme miljø og med den/de samme hovedfigur(er), som ikke gennemgår nogen udvikling. Hvert afsnit afrundes, og de enkelte afsnit kan derfor ses i vilkårlig rækkefølge. Eksempler er tv-serierne The Simpsons og Inspector Morse.

200

Kontinuitetsklipning (usynlig klipning)
Overordnet betegnelse for den klassiske klippeteknik, som blandt andet indbefatter klip-i-blikretning, klip-på-bevægelse og match-cut

300

De to vigtigste måder at organisere tv på er den 1) kommercielle og den 2) licensfinansierede organisationsform - forklar begge organisationsformer
Kommerciel: En kommerciel tv-kanal får indtægter fra reklamer og sponsorer, og er dermed styret af markedskræfterne. Der gøres i programlægningen plads til reklamepauser, breaks, som annoncører kan købe. Pengene fra reklameindtægterne bruger kanalen til at finansiere sin programvirksomhed. Licensfinansiering: Indebærer i dag i Danmark, at alle husstande med medier, der er i stand til at modtage og gengive DRs programmer, skal betale et fast halvårligt beløb (medielicens) Med licensfinansieringen følger kravet om at påtage sig en række kulturelle og samfundsmæssige forpligtelser (public service)

300

Hvad hedder kanalen, der har produceret og sendt Sopranos, Sex and the City and Trueblood?
HBO

300

Hvad er forskellen mellem (ift. dækning og finansiering): 1. Broadcastnetværk 2. Basic Cable 3. Premium Cable
Premium cable – abonnementsfinansieret: primært HBO, og Showtime, men også fx Starz Broadcastnetværk – landsdækkende, reklamefinansieret: NBC, CBS, ABC, Fox, CW (PBS) Basic cable – både abonnements- og reklamefinansieret. Fx AMC, FX og USA

300

set-up/pay-off
Dramaturgisk virkemiddel som går ud på, at vi får en information, som senere i filmen går hen og får stor betydning for handlingen

300

Steadicam
Betegnelse som bruges om et kamera, som er monteret på fotografen ved hjælp af en vest eller et stativ

400

Hvad hedder organiseringsformen hvor en tv-station udbyder hele eller dele af programproduktionen til private produktionsselskaber
Entreprisemodel

400

Hvad står forkortelsen LOP for? Og forklar begrebet
LOP = Least Objectionable programming. En teori (udviklet af Paul Klein i 1960erne) der postulerer, at seer er forbrugere af tv'et fremfor selve tv-programmerne. Derfor søger de efter det program der er mest tålelige/bedst kan lide (slukker ej tv'et hvis de først har sat sig foran det). Derfor mener Klein, at programtilrettelæggere ikke skal søge at behage flest mulige, men derimode støde færrest mulige (deraf LOP)

400

Nævn mindst 3 ting fra the ’HBO playbook’, dvs. en række træk der særligt kendetegner nyere amerikanske dramaserier:
• Højere production value • Større fokus på ophavsmanden/auteuren • En række iøjnefaldende stilistiske valg • Komplekse fortællestrukturer og narrationstekniske valg • En højere grad af selvrefleksivitet og genrehybriditet • Større fokus på sex, nøgenhed og tabubelagte emner • Et subversivt opgør med grundlæggende (nationale) institutioner, værdier og forestillinger.
(

400

- konflikter (indre, ydre) - Varsler - Tidsfrister - set-up/pay off - delplot - Surprise og suspense
Nævn mindst fire fremdriftselementer, der kan bruges til at skabe spænding og fremdrift i en film/tv-serie

400

Kontrapunktisk musikanvendelse
Når musikken signalere det modsatte af, hvad billedet viser, f.eks. hvis en voldsscene underlægges af en kærlighedssang

500

Hvad hedder organiseringsformen hvor en tv-station udbyder hele eller dele af programproduktionen til private produktionsselskaber
Koncessionsmodel

500

Forkortelse for Public Broadcasting Service, eneste landsdækkende tv-kanal i USA med Public Service-forpligtelser. Består af en moderkanal og en række lokale tv-kanaler, der er ansvarlige for programproduktionen, og som i fællesskab ejer kanalen. Importerer desuden som en af de eneste kanaler i USA europæiske tv-programmer.
Hvad er "PBS"?

500

Beskriv hvad der menes der med ”Fin-Syn Rules” (Financial Interest and Syndication Rules), som dominerede fra 1970erne frem til 1990erne?
De tre stor netværk ABC, NBC og BCS henholdt til en form for entreprisemodel =indholdet produceret af uafhængige udbydere, hvor udbyder bibeholder retten til at videresælge og syndikere dette indhold

500

En fiktionsfortælling i tv-serieform, som tilsyneladende er uden afslutning. Hvor de øvrige serietyper (episodeserien, den korte og den lange føljeton) dramaturgisk afrundes, kan føljetonserien i princippet fortsætte i det uendelige. I føljetonserien er der ofte et stort persongalleri af identificerbare karakterer. En gruppe af individer (familie, venner, kollegaer) der er knyttet til en bestemt arena (i stedet for en hovedkarakter). Disse personer skiftes til at være hjælper, modstander, offer og forbryder, så der på den måde holdes en spænding i gang. Et andetspændingsmoment er at der skrives personer både ind og ud af manus, så seeren holdes interesseret. Varer typisk 30-60 min. Serien har et gennemgående hovedplot, der dog ikke fylder særlig meget rent tidsmæssigt.
Hvad kendetegner en føljetonserie?

500

Elliptisk klipning
Klippeteknik som ved hjælp af forholdsvis korte klip trækker tiden sammen. Teknikken bruges ofte til at fortælle, at tiden går