Nyrealisme
Språk i Norden
Språkhistorie
Talemål
Nyere litteratur
100

Eit anna ord for nyrealisme

kva er etisk realisme?
100

det er dei nordiske språka

kva kallar vi norsk, svensk, dansk, færøysk og islandsk?

100

Fram til 1960

Kva periode var den offisielle språkpolitikken å prøve å sameina dei to målformene? (samnorsk)

100

Målmerke

Kva vert nytta for å kunne heimfeste ein dialekt?
100

Jarle Klepp

Kva heiter hovudpersonen i Kompani Orheim?

200

Roman der hovudpersonen går gjennom ei utvikling

Kva er ein danningsroman?

200

det er dei skandinaviske språka

kva kallar vi norsk, svensk og dansk?

200

1885

Når kom jamstillingsvedtaket?

200

at ein legg til ein -j på konsonantar som t.d -n

kva er palatalisering?

200

kvinneleg forfattar som var oppteken av kvinnekamp og kjønnsroller

Kven var Bjørg Vik?

300

Simon Darre

kva heiter han som Kristin Lavransdatter var lova bort til?

300

3

kor mange språkfamilier har me i Norden?

300

1907

Når fekk me den første rettskrivingsreforma for riksmål? Når kom det endelege brotet med dansk?

300

-rt/-rs vert til ein lyd

Kva er ein retrofleks?

300

Han var motstandar av autoritetar

Kva var Jens Bjørnebo oppteken av?

400
Markens Grøde

Kva heiter romanen av Hamsun som handlar om Isak og Inger som byggjer opp ein gard frå null

400

Assimilere

Kva er eit fagomgrep for å la ein kultur gli inn i ein annan?

400

1972

Når vart norsk språkråd stifta?

400

når dialekten i eit hovudsenter breiar seg utover

Kva er regionalisering?

400

Han vart skulda for å skrive pornografisk og bruke kjende personar som modellar for karakterane i bøkene sine

Kva vart Agnar Mykle skulda for?

500

Det radikale trekløver

kva vart dei radikale forfattarane A.Øverland, S.Hoel og K.Krogh kalla?

500

 Nordsamisk

kva språk blant dei samiske språka, står sterkast?

500

1981

Når kom det såkalla liberaliseringsvedtaket?

500

vokal som er i ferd med å forsvinne i jærsk dialekt

Kva er svarabhaktivokal?

500

Dikt av Hans Børli om å setje spor etter seg

Kva er "Brystbeinet av et rådyr"?

Click to zoom
M
e
n
u