Doba kamenná
Doba bronzová a železná
5. - 10. stol.
od 10. stol. do 13.stol.
různé
100

Doba kamenná se dělí na

*

*

starší doba kamenná

mladší doba kamenná

100

Doba bronzová následuje po 

době kamenné

100

Kdo se usazuje v nížinách kolem řek v 5. - 6. stol.?

Slované.

100

Který první rod vládl v Českém státu?

Přemyslovci

100

Jaké období dějin jsme se učili ve. třída?

*

*

* pravěk

* středověk

* novověk

200

Co musí člověk ve starší době kamenné ???

*

*

*

*


* sbíral plody

* lovil zvěř

* poznal oheň

* používám kamenné nástroje

* bydlel v primitivních obydlích

200

doba železná následuje po 

době bronzové

200

Jak se jmenoval kupec, který sjednotil říši proti nájezdníkům v 7. stol?

Sámo

200

Kdo byl zavražděn svým bratrem?

Václav

300

Starší doba kamenná je 

* nejdelším obdobím pravěku

* nejkratším obdobím pravěku

* nejdelším

300

 V době bronzové lidé

*

*

*

* živili se zemědělství

* používali nástroje z bronzu

* vznikají první řemesla

300

Jak se jmenovalo písmo, které vymyslel Cyril a Metoděj?

Hlaholice.

300

Jak se jmenoval první Přemyslovec o kterém jsou dochovány písemné zprávy?

kníže Bořivoj

300

Co je duhovka?

Mince Keltů.

400

Po starší době kamenné přichází

mladší doba kamenná

400

V době železné se lidé 

*

*


* živili se zemědělstvím, řemesly, obchodem

* používáme železné nástroje
400

Jak se jmenoval 1. stát založený na našem území?

Velká Morava
400

Kdo byla Ludmila?

Václavova babička

400

Co znamená oppidum?

Opevněné hradiště postavené Kelty.

500

V mladší době kamenné lidé

*

*

*

* lidé se usazují

* živí se zemědělstvím

* nástroje jsou stále kamenné

500

Názvy dob pravěku jsou odvozeny 

z čeho byly vyráběny nástroje

500

Jaké náboženství vzniklo v době působení  Cyrila a Metoděje?

Křesťanství

500

Který stavební sloh se objevuje jako první?

Románský

500

Které velké národy můžeme nalézt na našem území v době železné?

* Keltové

* Germáni

Click to zoom
M
e
n
u