Ord på dansk
Ord på fransk
Dansk sætninger
Fransk sætninger
Det løse
100

veninder

Copines

100

fait

laver/gør

100

Festen begynder kl. 16.

La fête commenceà 16 heures.

100

Théo danse avec Marléne.

Théo danser med Marléne.

100

Danse-aime bien- joue

Danse r- kan gode lidt - spiller

200

Festen

La fête

200

musique pop

popmusik

200

Théo danser med Marléne

Théo danse avec Marléne

200

Mathis joue á la Playstation.

Mathis spiller Playstation.

200

commenceø - fait-prend

begynder- laver - tager

300

tager

prend

300

adore

elsker

300

Hun kan lide popmusik.

Elle aime la musique oop.

300

Sarah porte son T-shirt blanc.

Sarah bærer sijn hvide T-hirt

300

hader - inviterer - elsker

déteste - invite - adore

400

lytter

ècoute

400

jambon

skinke

400

Min mor laver pizza med skinke og ost.

Ma mére fait des pizzas au jambon et fromage. 

400

Christian prend la mousse au chocolat.

Christian tager chokolademoussen.

400

le nouvel album de Maître Gims

det nye Maître Gims album

500

begynder

commence

500

déteste

hader

500

Christian elsker chokolade mousse.

Christian aime la mousse au chocolat.

500

Lucie invite ses copines a son anniversiare.

Lucie inviterer sine veninder til sin fødselsdag.

500

danse - aime bien - ecoute - adore - déteste

danser - kan godt lide - lytter - elsker - hader

M
e
n
u