Optik
Akustik
Försurning
Broar
Blandat

100

3 000 000 m/s
Vilken är ljusets hastighet?

100

340 m/s
Vilken är ljudets hastighet i luft?

100

HCl är den kemiska beteckning för denna syra
Vad är saltsyra?

100

Golden Gatebron är av denna brotyp
Vad är en hängbro?

100

Dessa två byggde den starkaste bron i 8A!
Vilka är Ludde och Simon

200

En sådan lins kan man tända eld på löv med!
Vad är en konvex lins?

200

Ljud med en högre frekevens än 20 000 Hz som människor inte kan höra. Används inom sjukvården för att undersöka gravida kvinnor.
Vad är ultraljud

200

BTB och fenolftalein är exempel på en sådan
Vad är en indikator?

200

Så kallas en bro med vajrar/kablar som går från övre delen av ett brofäste och ner i bron på olika ställen.
Vad är en snedkabelbro?

200

En sådan bil äger Cecilia
Vad är en volvo V70 eller en Saab 9-5?

300

En med detta synfel har glasögon med konkava linser
Vad är närsynthet?

300

Ljud med lägre frekvens än 20 Hz, kan ge påverka oss med huvudvärk eller trötthet trots att vi inte kan höra det.
Vad är infraljud?

300

Dessa ämnen bildar svaveldioxid vid förbränning
Vad är/bildar svavel och syrgas/syre (vid förbränning)?

300

Den lilla bron över krokån i Knäred som ni gick över när ni skulle orientera är av denna typ!
Vad är en bågbro eller en bågbro med fackverkskonstruktion?

300

Så heter de tre minsta benen i människokroppen!
Vad är hammaren, städet och stigbygeln

400

Detta inträffar om man lyser på en grön gelégroda med en röd laser
Vad är absorption?

400

Kallas fenomenet medsvängning med ett annat ord. Uppstår t ex när vi slår an en stämgaffel och håller den mot en fönsterruta.
Vad är resonans?

400

Kväveoxider har denna kemiska beteckning
Vad är NO eller NOx?

400

Detta orsakade katastrofen med Tjörnbron 1980
Vad är en båt (ett bulkfartyg)?

400

Cartman i South Park heter detta i förnamn
Vem är Eric?

500

Bra solglasögon av den här sorten släpper bara igenom ljus som svänger i en bestämd riktning. Det gör att vi inte ser några besvärande reflexer.
Vad är polariserande / polaroidglasögon?

500

Att en ambulans med sirenerna påslagna låter annorlunda när den är på väg mot dig än när den är på väg ifrån dig beror på denna effekt
Vad är dopplereffekten

500

Detta är en surstöt
Vad är en plötslig och tillfällig höjning av surhetsgraden (sänkning av pH), t ex genom snösmältning.

500

Detta fenomen orsakade kollapsen av Tacoma Narrow Bridge (även kallad 'Galloping Gertie') år 1940
Vad är självsvängning/resonans?

500

Agapadda, vattenhyacint, brun trädsnok, mördarsnigel och nilabborre är alla exempel på en sådan
Vad är en invasiv art?