Optik
Akustik
Försurning
Broar
Blandat
100
3 000 000 m/s
Vilken är ljusets hastighet?
100
340 m/s
Vilken är ljudets hastighet i luft?
100
HCl är den kemiska beteckning för denna syra
Vad är saltsyra?
100
Golden Gatebron är av denna brotyp
Vad är en hängbro?
100
Dessa två byggde den starkaste bron i 8A!
Vilka är Ludde och Simon
200
En sådan lins kan man tända eld på löv med!
Vad är en konvex lins?
200
Ljud med en högre frekevens än 20 000 Hz som människor inte kan höra. Används inom sjukvården för att undersöka gravida kvinnor.
Vad är ultraljud
200
BTB och fenolftalein är exempel på en sådan
Vad är en indikator?
200
Så kallas en bro med vajrar/kablar som går från övre delen av ett brofäste och ner i bron på olika ställen.
Vad är en snedkabelbro?
200
En sådan bil äger Cecilia
Vad är en volvo V70 eller en Saab 9-5?
300
En med detta synfel har glasögon med konkava linser
Vad är närsynthet?
300
Ljud med lägre frekvens än 20 Hz, kan ge påverka oss med huvudvärk eller trötthet trots att vi inte kan höra det.
Vad är infraljud?
300
Dessa ämnen bildar svaveldioxid vid förbränning
Vad är/bildar svavel och syrgas/syre (vid förbränning)?
300
Den lilla bron över krokån i Knäred som ni gick över när ni skulle orientera är av denna typ!
Vad är en bågbro eller en bågbro med fackverkskonstruktion?
300
Så heter de tre minsta benen i människokroppen!
Vad är hammaren, städet och stigbygeln
400
Detta inträffar om man lyser på en grön gelégroda med en röd laser
Vad är absorption?
400
Kallas fenomenet medsvängning med ett annat ord. Uppstår t ex när vi slår an en stämgaffel och håller den mot en fönsterruta.
Vad är resonans?
400
Kväveoxider har denna kemiska beteckning
Vad är NO eller NOx?
400
Detta orsakade katastrofen med Tjörnbron 1980
Vad är en båt (ett bulkfartyg)?
400
Cartman i South Park heter detta i förnamn
Vem är Eric?
500
Bra solglasögon av den här sorten släpper bara igenom ljus som svänger i en bestämd riktning. Det gör att vi inte ser några besvärande reflexer.
Vad är polariserande / polaroidglasögon?
500
Att en ambulans med sirenerna påslagna låter annorlunda när den är på väg mot dig än när den är på väg ifrån dig beror på denna effekt
Vad är dopplereffekten
500
Detta är en surstöt
Vad är en plötslig och tillfällig höjning av surhetsgraden (sänkning av pH), t ex genom snösmältning.
500
Detta fenomen orsakade kollapsen av Tacoma Narrow Bridge (även kallad 'Galloping Gertie') år 1940
Vad är självsvängning/resonans?
500
Agapadda, vattenhyacint, brun trädsnok, mördarsnigel och nilabborre är alla exempel på en sådan
Vad är en invasiv art?
Click to zoom
M
e
n
u