Substantiv
Verbum
Adjektiver
Pronominer
CHANCEN
100

Hvad hedder en stol i ubestemt flertal?

Flere stole

100

Hvad er et verbum?

Ord man kan skrive at/jeg foran

100

Nævn tre tillægsord 

:)

100

hvad er pronominer på dansk?

stedord

100
Hvor mange ordklasser er der?

11 ordklasser

200

Hvordan bøjes substantiver

Singularis og pluralis

200

I hvilken tid står sætning i?

" Emil havde spist sin sushi"

førdatid

200

Hvordan bøjer man adjektiver?

Gradbøjning i 1. 2. 3. grad

200
Hvad er pronomen? 

Ord der står i stedet for substantiver

200

Den latinske betegnelse for ental og flertal

Singularis og pluralis

300

Hvordan siger man "en dreng" i bestemt ental?

"drengen"

300

Bøj ordet "god"

god, bedre og bedst

300

Nævn tre former for adjektiver 

fx. farver, udseende og komplimenter

300

Hvad henviser pronominer til?

genstande eller forhold uden at beskrive dem

300

Hvilke ordklasse kan ikke bøjes

Biord

400

Hvor mange tider kan verber bøjes i?

4

400

Hvilke to ordklasser der beskriver verber noget om 

Substantiv og pronomener 

400

Hvad hedder forholdsord på latin?

Præpositioner

500

I hvilken kasus står objekt?

Akkusativ 

Click to zoom
M
e
n
u