ZEMĚ A VESMÍR
ZEMĚ A VESMÍR II
SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ
LIDSKÉ TĚLO - SOUSTAVY
OPAKOVÁNÍ PODNEBNÉ PÁSY
100

JAKÝ TVAR MÁ ZEMĚ?

KOULE.

100

JAK SE NAZÝVÁ PROSTOR KOLEM ZEMĚ, VE KTERÉM ZEMĚ PŮSOBÍ NA VŠECHNY PŘEDMĚTY GRAVITAČNÍ SILOU?

GRAVITAČNÍ POLE ZEMĚ.

100

CO TVOŘÍ ČICHOVÉ SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ? (3)

NOS, DUTINA NOSNÍ, ČICHOVÉ BUŇKY.

100

CO JE MOZEK?

ORGÁN NERVOVÉ SOUSTAVY, JE ULOŽEN V LEBCE, ŘÍDÍ ČINNOST CELÉHO TĚLA.

100

JAKÉ NA ZEMĚKOULI ROZLIŠUJEME PODNEBNÉ PÁSY?

TROPICKÝ, SUBTROPICKÝ, MÍRNÝ, (SUBPOLÁRNÍ), POLÁRNÍ.

200

JAK JE ZEMĚKOULE ROZDĚLENA?

NA SEVERNÍ A JIŽNÍ POLOKOULI.

200

NA ČEM ZÁVISÍ VELIKOST GRAVITAČNÍ SÍLY PŘITAHOVANÉHO PŘEDMĚTU A JEHO VZDÁLENOSTI OD ZEMĚ?

NA HMOTNOSTI.

200

CO TVOŘÍ CHUŤOVÉ SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ?

JAZYK + CHUŤOVÉ POHÁRKY.

200

KDE JE ULOŽENA MÍCHA?

V PÁTEŘNÍM KANÁLKU.

200

NA JAKÉ ČÁSTI SE DĚLÍ TROPICKÝ PODNEBNÝ PÁS?

TROPICKÉ DEŠTNÉ LESY, SAVANY, POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ.

300

JAK SE NAZÝVÁ KRUŽNICE, KTERÁ ODDĚLUJE SEVERNÍ A JIŽNÍ POLOKOULI?

ROVNÍK.

300

CO ZJISTIL ISAAC NEWTON?

ZJISTIL, ŽE KAŽDÉ TĚLESO PŘITAHUJE VŠECHNY PŘEDMĚTY NA SVÉM POVRCHU I VE SVÉM OKOLÍ.

300

CO TVOŘÍ HMATOVÉ SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ?

KŮŽE A SMYSLOVÁ HMATOVÁ KOŽNÍ TĚLÍSKA.

300

CO TVOŘÍ NERVOVÉ ÚSTROJÍ?

MOZEK, MÍCHA, NERVY.

300

CO JE A KDE JE TAJGA?

TAJGA JSOU JEHLIČNATÉ LESY, NAJDEME JE PŘEVÁŽNĚ V MÍRNÉM PÁSU.

400

KDO ZJISTIL, ŽE KAŽDÉ TĚLESO PŘITAHUJE VŠECHNY PŘEDMĚTY NA SVÉM POVRCHU I VE SVÉM OKOLÍ?

ISAAC NEWTON.

400

CO JE GRAVITAČNÍ SÍLA?

SÍLA, KTEROU SE VZÁJEMNĚ PŘITAHUJÍ KAŽDÉ 2 PŘEDMĚTY.

400

CO TVOŘÍ SLUCHOVÉ SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ? (8)

UŠI (BOLTEC, ZVUKOVOD, BUBÍNEK, STŘEDNÍ A VNITŘNÍ UCHO, SLUCHOVÉ BUŇKY, ÚSTROJÍ ROVNOVÁHY).

400

JAKOU FUNKCI PLNÍ NERVY?

SPOJUJÍ MOZEK A MÍCHU SE VŠEMI ORGÁNY, PŘENÁŠEJÍ INFORMACE DO MOZKU A MÍCHY A VEDOU PŘÍKAZY K JEDNOTLIVÝM ORGÁNŮM.

400

JAKÉ POČASÍ JE NEJČASTĚJI V SAVANÁCH?

STŘÍDAJÍ SE TAM OBDOBÍ SUCHA A OBDOBÍ DEŠŤŮ, BÝVÁ TAM VLHKÉ PODNEBÍ S VYŠŠÍMI TEPLOTAMI.

500

JAK SE NAZÝVÁ SÍLA, KTEROU SE VZÁJEMNĚ PŘITAHUJÍ KAŽDÉ 2 PŘEDMĚTY?

GRAVITAČNÍ SÍLA.

500

CO JE ROVNÍK?

KRUŽNICE, KTERÁ ODDĚLUJE SEVERNÍ A JIŽNÍ POLOKOULI.

500

CO TVOŘÍ ZRAKOVÉ SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ? (7)

OČI (ROHOVKA, DUHOVKA, ZORNICE, ČOČKA, SÍTNICE, ZRAKOVÝ NERV).

500

Z ČEHO SE SKLÁDÁ KREV?

Z KREVNÍ PLAZMY, KREVNÍCH DESTIČEK, ČERVENÝCH A BÍLÝCH KRVINEK.

500

ŘEKNI ALESPOŇ 3 ZÁSTUPCE ŽIVOČICHŮ, KTERÉ BYCHOM POTKALI V POLÁRNÍM PÁSU.

LIŠKA POLÁRNÍ, LEDNÍ MEDVĚD, SOVICE SNĚŽNÁ,...

Click to zoom
M
e
n
u