GRAMMAR
regular verbs
irregular verbs
TRANSLATE into Czech
TRANSLATE into English
100

Jak tvoříme minulý čas prostý u pravidelných sloves (regular verbs)?

Přidáním koncovky ED

100

name three regular verbs and make past simple tense

např. play-played, walk-walked, study-studied

100

name three irregular verbs and make past simple tense

go-went, do-did, be-was/were, etc...

100

Were you at the cinema last week?

Byl si minulý týden v kině?

100
Minulý rok jsem nebyl v zahraničí.
I was not abroad last year.
200

How do you make past simple tense with irregular verbs? Name 3 important irregular verbs.

Musíme se naučit každé zvlášť: to be, to do, to have, to go atd...

200

I studyed yesterday.

I studied yesterday.

200

I vent out yesterday.

I went out yesterday.

200

They did not cook the pizza last week.

Oni včera nevařili pizzu.

200

Byl si včera ve škole?

Were you at school yesterday?

300

What is the auxiliary verb (pomocné sloveso) in past simple tense? say example sentence

DO/DID

Did you go shopping yesterday?

No, I did not go shopping yesterday

300

doplň minulý čas slovesa být: We ..... at the hospital last week.

We were at the hospital last week
300

doplň minulý čas slovesa (mít): I .... two dogs when I was young.

I had two dogs when I was young

300

Did they go to park this morning?

Šli dnes ráno do parku?

300

Naši spolužáci šli včera na výlet.

Our classmates went on a trip yesterday.

400

oprav chybu: Children did´nt go to school last week

Children didn´t go to school last week

400

které sloveso sem nepatří: cook, sail, play, start, have

have - had

400

které sloveso sem nepatří: to be, to do, to go, to walk

walk - walked
400

Nobody was there last week.


Nikdo tam minulý týden nebyl.

400

Moji maminka nevařila včera večeři. Objednali jsme si pizzu.

My mum did not cook a dinner yesterday. We ordered (had) pizza (takeaway, delivery)

500

Say 5 adverbs of time (příslovečných určení času) that we use with past simple tense

yesterday, the day before yesterday, last week, one year ago, minute ago, etc
500

najdi chybu: They were not to home last weekend.

They were not at home last weekend.

500

najdi chybu: My brother vent out yesterday.

My brother went out yesterday.

500

We all did your homeworks last week.

Všichni jsme udělali domácí úkol minulý týden.

500

Minulé prázdniny jsme nejeli na chatu.

We did not go on our cottage last holidays

Click to zoom
M
e
n
u