10 piires
Aeg, pikkus, raskus
Arvutamine 20 piires
Enne 10 täis
Tekstülesanne

100

5 + 5
10

100

Nädalas on .... päeva
7

100

15 + 5
20

100

5 + 4 + 5
5 +5 +4 = 14

100

Utt Uudul on 6 pirukat ja Rebase Riinal aga 4 pirukat. Mitu pirukat on Uudul ja Riinal kokku? Tehe ja vastus
6 + 4 = 10 Neil on kokku 10 pirukat

200

10 - 7
3

200

Koolikott on 3 m/g/cm/kg
Koolikott on 3 kg

200

13 + 5
18

200

2 + 9 + 8
2 + 8 + 9 = 19

200

Leib maksis 2 eurot. Kokku maksis ema ostu eest 3 eurot. Kui palju maksis piim? Tehe ja vastus
3 eurot - 2 eurot = 1 euro Piim maksis 1 euro

300

3 + 6
9

300

Ma lugesin raamatu läbi 2 sentimeetriga. Kas lause on tõene või väär?Vajadusel ütle õigesti
Ma lugesin raamatu läbi 2 päevaga. VÕI Ma lugesin raamatu läbi 2 tunniga.

300

18 - 5
13

300

17 - 9
17 - 7 - 2

300

Anna korjas 18 seent, Aadam aga 9 seent vähem. Mitu seent korjas Aadam? tehe ja vastus.
18 - 9 = 9 seent Aadam korjas 9 seent

400

10 - 8
2

400

aasta-aegade nimetused on ...
kevad, suvi, sügis, talv

400

17 - 10
7

400

15 - 9
15 - 5 - 4

400

Esmaspäeval lugesin raamatust 11 lk, teisipäeval 5 ja kolmapäeval 4 lk. Mitu lehekülge lugesin kokku? Ütle tehe ja vastus
11 + 5 + 4 = 20 lk Ma lugesin kokku 20 lk

500

10 - 9
1

500

Kuude nimetused on ...
jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember

500

5 + 13 + 1
19

500

2 + 7 + 8 + 3
2 + 8 + 7 + 3 = 20

500

Jüril on 19 kommi, Anul aga 7 kommi vähem. Mitu kommi on Anul? Ütle tehe ja vastus
19 - 7 = 12 Anul on 12 kommi