Inimesed
Ruumid
Tegevuskavad
Projektid
Ajalugu
100

Pedagogicum asutati Tartu Ülikooli rektori eestvõttel. Kes oli see rektor, ühtlasi Pedagogicumi direktori vahetu töökorraldaja mõnda aega?

Alar Karis

100

Mis aadressil asuvad Pedagogicumi ruumid alates 2022. aastast?

Jakobi 5

100

Mitu tegevuskava/arengukava on Pedagogicumi poolt TÜ õpetajahariduse ja haridusteaduste arengu kavandamiseks loodud?

Kolm

100

Milline Pedagogicumi projekt jõudis Aasta õpetaja galal 3 nominendi hulka aasta hariduse sõbra kategoorias?

Vabatahtlike programm

100

Mis aastast alates tegutseb Tartu Ülikooli Pedagogicum?

2009

200

Pedagogicumil on läbi aegade olnud kaheksa praktikate koordinaatorit? Nimeta nendest vähemalt kolm.

Janika Laur, Vallo Reimaa, Raili Allas (Aun), Hedi-Liis Toome, Piret Viirpalu, Maris Pärt, Rutt Riitsaar, Aili Saul

200

Millises majas on Pedagogicum tegutsenud kõige pikemat aega?

Salme 1a haridusteaduste instituudi õppehoones

200

Mis aastal sai Pedagogicum esimese arengukava (Tartu Ülikooli õpetajahariduse arengukava)?

2011. aastal, 16.12 TÜ nõukogu otsusega kinnitati arengukava perioodiks 2012–2015

200

Milline lühend tähistab projekti, mille abil käivitati ülikooli õpetajaõpingutes pidev pedagoogiline praktika ja mentorsüsteem?

PRÕM

200

Kuidas andsid Pedagogicumi inimesed 2013. aastal linnarahvale teada sellest, et õpetajakoolituse õppekavad on täielikult uuendatud?

Rongkäiguga, milles läbiti kepikõnniga 4,2 kilomeetrit peahoone juurest Salme tn õppehooneni, külastades tee peal teisi õpetajahariduse üksusi

300

Pedagogicumil on läbi aegade olnud seitse koordinaatorit/juhiabi? Nimeta nendest vähemalt kolm.

Angelina Valk, Pille Villems (Nelis), Kärt Leppik, Liisa Pedoksaar, Ria-Sadu Needo, Pille Lille, Tiina Tuhkur

300

Kus renoveeriti Pedagogicumile tema ajaloo ainsad päris oma ruumid?

Tähe 4, füüsikainstituudi õppehoones

300

Kõigis Pedagogicumi tegevuskavades sõnastatud  missioon, visioon, eesmärgid ja tegevused, aga 2021-2025 tegevuskavas on midagi veel. Mis?

Eesmärkide saavutatuse hindamiseks kasutatavad näitajad

300

Millisel Pedagogicumi Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projektil on olnud suisa jätkuprojekt?

Kompetentsikeskuse projekt

300

Millist nime kandis Pedagogicumi 10. sünnipäeva pidu, mida on plaanis korraldada edaspidiselt iga 5 aasta järel?

Pedagogicumi gala

400

Pedagogicumi nõukokku kuuluvad kaks liiget, kellel ei ole asendusliikmeid ja dekaanid, kellel on asendusliikmed. Kes on kuus 2023. aastal aktiivselt PG nõukogus tegutsevat inimest?

Aune Valk, Äli Leijen, Anneli Saro, Miia Rannikmäe, Jarek Mäestu, Indrek Reimand

400

Millises hoones on Pedagogicumi ruumid asunud kõige madalamal?

Ülikooli 18, ülikooli peahoones

400

Pedagogicumil on olnud kolm arengukava/tegevuskava. Kõigis neis on sõnastatud missioon, visioon ja eesmärgid, kuid viimaseid on olnud väga erinev arv? Millises on neid olnud kõige rohkem?

Viimases – 12, esimeses 7 ja teises 5

400

Milline Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatud Pedagogicumi projekt aitas renoveerida suure osa vanast anatoomikumist ning sisustada seal, Viljandis ja Narvas nüüdisaegsed õppeklassid?

Õppelaborite projekt

400

Pedagogicumi haridusinnovatsiooni keskuse avamine oli suur sündmus. Sinna tulid linti lõikama lisaks ülikooli ja ehitaja esindajatele veel kolm ametimeest. Kes need olid?

Peaminister Taavi Rõivas, haridusminister Jevgeni Ossinovski, Tartu linnapea Urmas Klaas

500

Pedagogicumi juhi kohale on läbi aegade olnud valimistel ainult kaks kandidaati. Üks neist on Margus, kes on teine?

Tõnu Lehtsaar

500

Kus asusid Pedagogicumi ruumid tema esimestel kuudel?

Vanemuise 46, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppehoones

500

Pedagogicumi kehtiv tegevuskava perioodiks 2021–2025 toob üldisemalt välja kolm sihti. Üks neist on tagada piisav õpetajate järelkasv, teine haridusteaduste taseme tugevdamine ja akadeemiliste töötajate hulga suurendamine. Mis on kolmas?

Säilenõtkuse tagamine, et lahendada koostöiselt olulisi probleeme

500

Mis nime kandis esimene projekt, mida Pedagogicum koordineeris?

Eduko

500

Margus on tuntud e-kirjade hoidja – äkki läheb midagi vaja? Google hoiab neid ilusasti komplektidena kirjavoogudes. Mitu kirja oli Margusel Pedagogicumi teemakaustas seisuga 2. jaanuar 2023?

13 576 komplekti, viimased 100 komplekti (11.11.2022–02.01.2023) sisaldavad 347 kirja. Selle põhjal võib kirjade arv olla arvutuslikult 47109 ehk siis 14 aasta jooksul keskmiselt 9 kirja päevas (sh puhkepäevad).

M
e
n
u