Animal Names
Foods & Drinks
Family Members
Clothing & Opposites
Extra Words
100

Dog

Gou

100

Noodles

La mian

100

Mom

Mama

100

Big

Da

100

Very

Hen

200

Cat

Mao

200

Apple

Ping guo
200

Older brother

Ge ge

200

Loose

Fei

200

Have

You

300

Fish

Yu

300

Tea

Cha

300
Older sister

Jie jie

300

Pants

Ku zi

300

Money

Qian

400

Bird

Niao

400

Soda

Ke le

400
Younger sister

Mei mei

400

Small

Xiao

400

Like

Xi huan

500

Pet

Chong wu

500

Dumplings

Jiao zi

500

Younger Brother

Di di

500

Shirt

Chen shan

500

Able to speak

Hui shuo

Click to zoom
M
e
n
u