Lidé
Věci
Aktivity
Charakteristiky
Různé
100
podnikatel

člověk, který má svou firmu / svůj podnik

100

logo

grafika reprezentující firmu, její značka

100

reklama

placené veřejné doporučování zboží nebo služby

100

efektivní

účinný, který má dobrý výsledek

100

ztráta

negativní výsledek podnikání - když jsou náklady vyšší než výnosy 

200

zaměstnanec

člověk, který pracuje pro nějakou firmu nebo instituci

200

slogan

reklamní heslo, myšlenka

200

investice

peníze nebo kapitál vložený do určitého podniku s nadějí na zisk

200

klíčový

velmi důležitý, rozhodující

200

konkurence

ekonomická soutěž nebo firma, se kterou podnik soutěží

300

dělník

člověk pracující fyzicky v továrně, na farmě apod.

300

zakázka

potvrzená objednávka zboží nebo služeb

300

uvažování

přemýšlení

300

ušetřený

nahromaděný hospodárným chováním, neutracený nebo nespotřebovaný

300

bankrot

konec podnikání kvůli velkým finančním problémům

400

zákazník

kupující, klient

400

náklady

finanční prostředky, které je třeba vydat na podnikání, výrobu apod.

400

jednání

chování, vystupování; rozhovor, domlouvání

400

bezhlavý

nepromyšlený, zbrklý

400

schopnost

umění, talent něco dělat

500

odborník

expert, člověk se speciálními znalostmi z určitého oboru

500

trh

místo, kde se obchoduje, něco se prodává

500

vcítění

empatie, vžití se do psychiky nebo situace druhého člověka

500

ziskový

mající zisk = výdělek, výnos z obchodu nebo podnikání

500

obor

odvětví, branže, oblast činnosti

M
e
n
u