What type am I?
Evolving
Favorites
100

Name 3 electric type pokemon

* Pikachu

*Electrabuzz

*Zapdos

100

Ekans evolves into?

arbok

100

mom's favorite pokemon

jigglypuff

200

Name 3 grass type pokemon

*venusaur

*metapod

*gloom

200

Pichu evolves into?

Pikachu

200

matt's favorite pokemon

mewtwo

300

name 3 fire type pokemon

*Talonflame

*Charmander

*Growlithe

300

Psyduck evolves into?

Golduck

300

mom's 2nd favorite

eevee

400

name 3 water type pokemon

*Gyarados

*Squirtle

*Golduck

400

Who does Wiglett evolve into?

Wugtrio

400

jacob's favorite

charizard

500

koraidon is what time of pokemon?

fighting

500

Arctibax evolves into

Baxcalibur

500

jacob's 2nd favorite

Ting-lu

M
e
n
u