Co?
Kiedy?
Gdzie?
Kto?
Dlaczego?
100

Co wręczył Bolesław Chrobry cesarzowi niemieckiemu w czasie zjazdu gnieźnieńskiego?

ramię świętego Wojciecha

100

Kiedy Polska przyjęła chrzest?

w 966 roku

100

Gdzie został wysłany biskup czeski Wojciech z wyprawą misyjną przez Bolesława Chrobrego?

do pogańskiego plemienia Prusów

100

Kto był pierwszym władcą Polski?

Mieszko I

100

Dlaczego przeniesiono stolicę Polski z Gniezna do Krakowa?

Dlatego ,że Gniezno zostało zniszczone w wyniku najazdu wojsk czeskich

200

Co wręczył cesarz niemiecki Bolesławowi Chrobremu w czasie zjazdu gnieźnieńskiego?

włócznię św.Maurycego i gwóźdź z krzyża Pańskiego

200

Kiedy odbył się zjazd gnieźnieński ?

w 1000 roku

200

Gdzie , po męczeńskiej śmierci podczas wyprawy misyjnej, został pochowany święty Wojciech?

w Gnieźnie

200

Był pierwszym królem Polski?

Bolesław Chrobry

200

Dlaczego Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu?

miało to między innymi uchronić Polskę przed najazdami państw chrześcijańskich, umożliwić współpracę Polski z nimi, umożliwić w przyszłości koronację polskiego władcy

300

Co (jakie insygnia) otrzymał Bolesław Chrobry podczas koronacji?

koronę , berło , złote jabłko , włócznię św.Maurycego

300

Kiedy Bolesław Krzywousty , w testamencie, podzielił Polskę między swoich synów?

w 1138 roku

300

Gdzie został zbudowany pierwszy polski uniwersytet?

w Krakowie

300

Kto przybył z pielgrzymką na grób biskupa czeskiego Wojciecha w 1000 roku?

cesarz Niemiec Otto III

300

Dlaczego Konrad Mazowiecki zaprosił zakon krzyżacki na ziemie polskie?

mieli oni obronić ziemie polskie przed najazdami pogańskich Prusów oraz ich ochrzcić

400

Co skłoniło Kazimierza Wielkiego do przekazania przed śmiercią władzy w Polsce władcy Węgier?

to, iż Kazimierz Wielki nie doczekał się syna któremu mógłby przekazać władzę a władca Węgier byłjego siostrzeńcem

400

Kiedy został zaproszony do Polski zakon krzyżacki?

w 1226 roku

400

Gdzie na Pomorzu Gdańskim Krzyżacy zbudowali stolicę swojego państwa ?

w Malborku

400

Kto przeniósł stolicę Polski z Gniezna do Krakowa?

książę Kazimierz Odnowiciel

400

Dlaczego Kazimierz Wielki zdecydował się na budowę wielu zamków ?

miały one chronić Polskę przed najazdami obcych wojsk, budowano je wzdłuż granic państwa

500

Co skłoniło Bolesława Krzywoustego do podzielenia w testamencie Polski między synów?

Sądził ,iż dzięki temu jego synowie nie będą walczyli o władzę w Polsce.

500

Kiedy został otwarty pierwszy polski uniwersytet?

w 1364 roku

500

Gdzie odbyła się w 1241 roku najważniejsza bitwa , w której wojska polskie zostały pokonane przez Tatarów?

pod Legnicą

500

Kto w testamencie z 1138 roku podzielił Polskę między swoich synów ?

książę Bolesław Krzywousty

500

Dlaczego zamki zbudowane przez Kazimierza Wielkiego nazywa się orlimi gniazdami?

Dlatego ,że budowano je na wysokich wapiennych wzgórzach (głównie w jurze krakowsko - częstochowskiej).

Click to zoom
M
e
n
u