Nutid
Datid
Ental
Flertal
stedsudtryk + den/det/de foran henførende sætning
69

Hvad skal der stå før ordet? (tidsudtryk)

___ year

what is this

69

Hvad skal der stå før ordet (tidsudtryk)

___ summer

That

69

Hvad skal der stå før ordet (here, tidsudtryk)

__ morning

this

69
Hvad skal der stå før ordet (here)

___ nuts

these

69

oversæt til engelsk (stedsudtryk):

her i huset

in this house

211

Færdiggør sætningen

What is __ mans name

this

211

Førdiggør sætningen

___ was no lady - that was my wife

That

211

færdiggør sætningen (there)

what is __

that

211

færdiggør sætningen (there)

what are __

those

211

oversæt til engelsk (stedsudtryk):

her på egnen

in these parts

286

Færdiggør sætningen

Who are ___ people 

these

286

Færdiggør sætningen

Do you remember ___ good old days

Those

286

Færdiggør sætningen (here)

__ is not okay


this

286

færdiggør sætningen (here, tidsudtryk)

one of __ days

these

286

Oversæt til dansk: (den/det/de foran henførende sætning)

Det er den mand, der stjal vores bil

There is the man who stole our car

420

Hvad betyder these på dansk 


disse, de her

420

Hvad betyder that på dansk

den, det, den der, det der

420

Hvad betyder this på dansk

denne, dette, den her og det her

420

hvad betyder those på dansk

de, de der

420

Oversæt til dansk (den/det/de foran henførende sætning):

Hvem var den dame, jeg så dog i byen med igår?

Who was the lady I saw you with last night

499
Hvilke ord er nutid påpegende stedord?

This and these

499

Hvilke ord er datid påpegende stedord?

That and those

499

Hvilke ord er ental påpegende stedord?

This and That

499

Hvilke ord er flertal påpegende stedord?

These and those

499

Hvad var den første planet, der blev opdaget ved hjælp af teleskopet i 1781?

Ur-anus

Click to zoom
M
e
n
u