Indirect object forms Direct object forms Give the imperfective verb Give the perfective verb

100

Што е „му“?
Нему

100

Што е „те“?
Тебе

100

Што е „чита“?
Прочита

100

Што е „напие“ или „испие“?
Пие

200

Што е „ни“?
Нам

200

Што е „ја“?
Неа

200

Што е „учи“?
Научи

200

Што е „праша“?
Прашува

300

Што е „ми“?
Мене

300

Што е „не“?
Нас

300

Што е „пишува“?
Напиша

300

Што е „купи“?
Купува

400

Што е „ним“?
Им

400

Што е „него“?
го

400

Што е „јаде“?
Изеде

400

Што е „донесе“?
Носи

500

Што е „вам“?
Ви

500

Што е „нив“?
Ги

500

Што е „оди“?
Отиде

500

Што е „дојде“?
Доаѓа

Provide the counterpart.

Press F11 for full-screen mode

Edit | Download | Share

Correct Response      Continue