Indirect object forms
Direct object forms
Give the imperfective verb
Give the perfective verb
100
Нему
Што е „му“?
100
Тебе
Што е „те“?
100
Прочита
Што е „чита“?
100
Пие
Што е „напие“ или „испие“?
200
Нам
Што е „ни“?
200
Неа
Што е „ја“?
200
Научи
Што е „учи“?
200
Прашува
Што е „праша“?
300
Мене
Што е „ми“?
300
Нас
Што е „не“?
300
Напиша
Што е „пишува“?
300
Купува
Што е „купи“?
400
Им
Што е „ним“?
400
го
Што е „него“?
400
Изеде
Што е „јаде“?
400
Носи
Што е „донесе“?
500
Ви
Што е „вам“?
500
Ги
Што е „нив“?
500
Отиде
Што е „оди“?
500
Доаѓа
Што е „дојде“?
Click to zoom
M
e
n
u