Indirect object forms
Direct object forms
Give the imperfective verb
Give the perfective verb

100

Нему
Што е „му“?

100

Тебе
Што е „те“?

100

Прочита
Што е „чита“?

100

Пие
Што е „напие“ или „испие“?

200

Нам
Што е „ни“?

200

Неа
Што е „ја“?

200

Научи
Што е „учи“?

200

Прашува
Што е „праша“?

300

Мене
Што е „ми“?

300

Нас
Што е „не“?

300

Напиша
Што е „пишува“?

300

Купува
Што е „купи“?

400

Им
Што е „ним“?

400

го
Што е „него“?

400

Изеде
Што е „јаде“?

400

Носи
Што е „донесе“?

500

Ви
Што е „вам“?

500

Ги
Што е „нив“?

500

Отиде
Што е „оди“?

500

Доаѓа
Што е „дојде“?