isikud
objektid
fakte
turvalisus
valuuta
100
Keda antud tegelastest ei ole kujutatud meie rahatähtedel? Paul Keres, Gustav Ernesaks, Jakob Hurt, K. E. von Baer
Gustav Ernesaks
100
Missugusel rahatähel on kujutatud Narva jõge?
5-kroonisel
100
Mis aastast ei vermita enam juurde 5-sendiseid?
Alates 1997. aasta 1.jaanuarist
100
Eesti Pangast ringlusse lastud praakpangatähed on seaduslikud maksevahendid. Kas see väide on väär või tõene?
Tõene, kuid sellegipoolest tuleb tootmisveaga rahatähed ringlusest kõrvaldada ja neid käsitatakse kui rikutud rahatähti.
100
Missugune rahatäht on kasutusel Venemaal?
rubla
200
Kes on 100-kroonisel rahatähel?
Lydia Koidula
200
Missugune neist hoonetest ei ole kujutatud eesti rahatähtedel? Tallinna Raekoda, Estonia teater, Tartu Ülikool
Tallinna Raekoda
200
Mis aastal võeti kasutusele eesti kroonid?
1991. aastal
200
Mis tingimusel vahetatakse ümber rikutud mündid? Missugused andmed peavad olema loetavad?
Mündil peab olema loetav vähemalt nimiväärtus ja vermimisaeg. Kui need tingimused ei ole täidetud, ei ole pangad kohustatud rikutud münti vastu võtma ega asendama.
200
Missugune rahatäht on kasutusel Lätis?
latt
300
Kes on 500-kroonisel rahatähel?
Carl Robert Jakobson
300
Missugune puuliik on kujutatud 10-kroonisel rahatähel?
tamm
300
Missuguseid rahatähted võeti kasutusele teistest hiljem?
50-kroonised (1994)
300
Millised pangad on kohustatud rikutud rahatähti ja münte vahetama?
Kõik kommertspangad.
300
Missugune rahatäht oli Eestis kasutusel enne krooni?
rubla
400
Kes on 25-kroonisel rahatähel?
Anton Hansen Tammsaare
400
Missugusel rahatähel on kujutatud vaade Põhja-Eesti paekaldale?
100-kroonisel
400
Missuguseid münte vermiti kõige esimesena? (2)
Need olid 5- ja 10- sendised
400
Missugusel rahatähel on kõige rohkem turvaelemente? Kui palju neid on? (mõeldud on kõige viimaseid väljalaskeid)
100-kroonisel on 19 turvaelementi
400
Missugustes riikides on peale Eesti veel rahaühikuks KROON? (5)
Island, Taani, Norra, Rootis ning Tšehhi
500
Missugust sportlast sooviti samuti kujutada 5-kroonisel rahatähel, kui lõpuks jäi peale Paul Keres?
Georg Lurich- maadleja
500
Missugusel rahatähel on kujutatud meie rahvuslind?
500-kroonisel
500
Meenemünte on vermitud nii 1, 10, 50, 100, kui 500 kroonistena. Milline rahatäht on trükitud meenerahana?
10-kroonine
500
Mis on pangatähtede valmistamisel turvamärkide kasutamise põhinõudeks, kas nende nähtavus või nähtamatus?
Tänapäeval on pangatähtede valmistamisel põhinõudeks selliste turvamärkide kasutamine, mis on igaühele palja silmaga nähtavad.
500
Mis on hetkel Euro kurss?
15,6466
Click to zoom
M
e
n
u