Litteratur før 1950
Språk i Norden
Språkhistorie
Talemål
Nyere litteratur
100

Ei benevnelse på nyrealismen

Hva er etisk realisme?

100

Nordiske språk

Hva kalles norsk, svensk, dansk, islandsk og færøysk?

100

Fram til 1960

Hvor lenge pågikk samnorskpolitikken?
100

Målmerke

Hva kalles kjennetegna ved en geolekt? /

Hva blir brukt for å heimfeste en geolekt?

100

Motstander av autoriteter

Hva var Jens Bjørneboe særlig kjent for?

200

Roman der hovedpersonen går gjennom en utvikling

Hva er en danningsroman?

200

Skandinaviske språk

Hva kalles norsk, svensk og dansk?

200

1885

Når kom jamstillingsvedtaket?

200

-nn og -tt får tillegg av en j-lyd

Hva er palatalisering?

200

Feministisk og politisk litteratur

Hva var typisk for litteraturen på 1970-tallet?

300

Simon Darre

Hva het Kristin Lavransdatters festemann/forlovede?


300

3

Hvor mange språkfamilier har vi i Norden?

300

1907

Når fikk vi den første rettskrivingsreformen for riksmålet? / Når var det endelige bruddet med dansk?

300

-rt/-rs uttales som en lyd

Hva er retrofleks?

300

Usentimental skildring av antihelter og bortgjemte skitne steder

Hva er skittenrealismen?

400

Markens grøde

Hvilken Hamsun-roman handler om nybyggeren Isak?/

Hvilken roman fikk Hamsun Nobel-prisen for?

400

Assimilasjon

Hva kalles det når en kultur glir inn i en annen?

400

1972

Når ble Norsk språkråd stifta?

400

Når talemålet i et normsenter brer seg utover

Hva er regionalisering?

400

Agnar Mykle

Hvem var kjent for å skrive pornografisk og bruke kjente modeller i bøkene sine?

500

Det radikale trekløveret

Hva ble Øverland, Krogh og Hoel kalt?

500

Nord-samisk

Hvilket av de samiske språkene står sterkest?

500

1981

Når kom det såkalte liberaliseringsvedtaket?

500

talt bokmål eller nynorsk

Hva er standardtalemål?

500
Dikt av Hans Børli om å sette spor etter seg.

Hva er "Brystbeinet av et rådyr"?

Click to zoom
M
e
n
u