Naturvidenskabelig metode
Humanvidenskabelig metode
Samfundsvidenskabelig metode
Specifikke metoder
Godt og blandet
100
I den naturvidenskabelige tradition har man dette som sit genstandsområde
Hvad er naturen og den fysiske verden?
100
I den humanvidenskabelige tradition har man dette som sit genstandsområde
Hvad er mennesket som et bevidst individ med bestemte hensigter og motiver?
100
Den samfundsvidenskabelige tradition har dette som sit genstandsområde
Hvad er gruppen, kollektivet, eller mennesket i gruppen?
100
Spørgeskema hører til dette hovedområde
Hvad er samfundsvidenskab?
100
Psykologi benytter sig af metoder fra disse tre hovedområder
Hvad er humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab?
200
I den naturvidenskabelige tradition er formålet med videnskab at finde frem til dette
Hvad er de årsager og alment gældende lovmæssigheder, der ligger bag menneskets adfærd?
200
Formålet med videnskab i den humanvidenskabelige tradition er dette
Hvad er at finde frem til de særlige hensigter og motiver, der ligger bag menneskers handlinger.
200
Den samfundsvidenskabelige tradition har dette formål med studier
Hvad er at finde frem til det, der er fælles eller alment for individers adfærd i kollektive sammenhænge/at undersøge mennesker i den historiske, kulturelle kontekst de lever i.
200
En test hører til dette hovedområde
Hvad er naturvidenskaben?
200
en foreløbig, ikke-bevist antagelse, en foreslået forklaring på et fænomen
Hvad er en hypotese?
300
Den naturvidenskabelige forskningstradition bygger på denne forskningsmetode, der er grundlagt af Comte i midten af 1800-tallet, og hvis mål er at sikre en så objektiv og pålidelig viden som muligt
Hvad er den positivistiske metode/positivismen?
300
Denne metode er meget typisk indenfor den humanvidenskabelige tradition, og bliver ofte nævnt i forbindelse med en spiral
Hvad er den hermeneutiske metode?
300
Samfundsvidenskaben benytter metoder fra begge disse hovedområder
Hvad er humanvidenskaben og naturvidenskaben?
300
Et interview hører til dette hovedområde
Hvad er humanvidenskaben?
300
Det materiale, der undersøges. Ordet kommer oprindeligt fra græsk og betyder ’erfaring’
Hvad er empiri?
400
Den naturvidenskabelige tradition benytter sig primært af denne type metode, som bygger på hårde data, og store mængder data.
Hvad er kvantitativ metode?
400
Den humanvidenskabelige metode benytter primært denne form for metode, der resulterer i bløde data, som er meget specifikke og ikke kan sættes på talform
Hvad er kvalitativ metode?
400
Indenfor samfundsvidenskaben kigger man blandt andet på mange former for registreret statistik. Fx fra Danmarks statistik. Dette er navnet på denne metode.
Hvad er arkivstudie?
400
En type undersøgelse, hvor man ser på, om der er en sammenhæng mellem to forskellige ting. Der er ikke nødvendigvis tale om et årsags-virkningsforhold.
Hvad er korrelationsstudier?
400
Dette ord bruger man, når man mener at noget er skyld i noget andet. Altså når man taler om et årsags-virkningsforhold
Hvad er kausalitet?
500
Kvantitativ metode er god, fordi man kan bruge den til dette.
Hvad er at sige noget generelt?
500
Denne type personlige fortælling er en måde vi i psykologien bruger den humanvidenskabelige metode
Hvad er en case?
500
Samfundsvidenskaben beskæftiger sig især med denne psykologiske retning
Hvad er socialpsykologi?
500
En naturvidenskabelig undersøgelsesmetode, hvor man kigger på ting i deres naturlige omgivelser
Hvad er observation?
500
Dette, som er et begreb vi bruger indenfor metodekritik, er ofte lavere ved eksperimenter foretaget i laboratorier, da situationen her er kunstigt opstillet.
Hvad er økologisk validitet?
Click to zoom
M
e
n
u