7A
DANSK
SKAGEN
Chancen
MATEMATIK
100

Den ældste elev

Hvem er Jens

100

Sommerferie, klatretur, lejrskole (Ordklasse)

Er navneord

100

Danmarks nordligste punkt

Grenen

100

Navnet på hytten, hvor vi var på introtur. 

Hvad er Thorsagerhytten
100

De fire regnearter

HVda er Addition (plus), Subtraktion (minus), Multiplikation (gange), Division (dividere) 
200

Det antal, der startede i 7a i august

22

200

3-tal, modsætninger, 'Der var engang', lykkelig slutning ....

Det er eventyrtræk
200

Byen, hvor Skagen Strand Feriecenter ligger 

Hulsig
200

Den forestilling vi så på Rønde Efterskole

Hvad er High School Musical?

200

9 x 7

Hvad er 63

300

Det bogstav, som flest elevers navne i 7A starter med.

Hvad er F

300

De tre appelformer

Hvad er etos, patos og logos

300
En vandreklit tæt på Skagen

Hvad er Råbjerg Mile

300

Antal fysiklærere i 7. klasse

3 (Grethe, Thomas, Bettina)

300

Arealet af en trekant. 

Hvad er længde x bredde divideret med to 
400

De 5 nye elevers navne

Hvad er Vicky, Meno, Signe, Mads Emil, Julius

400

In media res

Det betyder, at en historie begynder midt i handlingen

400

De to have, der mødes, ved Grenen.

Skagerrak og Kattegat

400

Det stadion hvor idrætsdagen for hele skolen afholdes

Hvad er Grenå Stadion

400

25% af 360

Hvad er 90

500

Antal piger og drenge i 7a efter ferien

14 piger og 11 drenge.

500

Komposition

Det betyder, hvordan noget er bygget op eller sammensat ....
500

Et kendt kunstnerpar fra Skagen

Anna og Michael Ancher 

Marie og P. S. Krøyer

500
Et haiku-digts opbygning

Hvad er 5 - 7 - 5 


500

100 + moms

Hvad er 125

M
e
n
u