Genrer
Argumentation
Retoriske virkemidler
Sproglige virkemidler
Lidt af hvert
100

Tale der typisk holdes ved bryllup, konfirmation, nytår etc.

Hvad er en lejlighedstale?

100

De synspunkter, vi kan være uenige om.

Hvad er påstande?

100

Et spørgsmål med et rent stilistisk formål, som taleren ikke venter svar på.

Hvad er et retorisk spørgsmål?

100

Når man siger det modsatte af, hvad man mener.

Hvad er ironi?

100

Ung og ofte meget følelsesladet taler, der bl.a. talte til verdens ledere ved åbningen af FN’s klimatopmøde i New York. 

Hvem er Greta Thunberg?

200

Statsministerens åbningstale er et eksempel på denne type tale. 

Hvad er en politisk tale?

200

Det, som afsenderen mener, begrunder hans/hendes synspunkter

Hvad er belæg?

200

Romersk politiker og retoriker, der levede i år 106-43 fvt., og som har lagt navn til det retoriske pentagram.

Hvem er Cicero?

200

Betonede stavelser tæt ved hinanden, der begynder med samme lyd. Fx ”Vi må være forberedt på at forsvare friheden i fællesskab med andre.”

Hvad er bogstavrim (allitteration)?

200

Dansk film af Thomas Vinterberg, hvor hovedpersonen Christian (spillet af Ulrich Thomsen) stiller sin far, der holder fødselsdag, over for et valg mellem to taler, den grønne og den gule.

Hvad er "Festen"?

300

Type af tale, der ofte anvender logos og etos.

Hvad er en informativ tale?

300

Ord, der bruges til at optone eller nedtone en påstand, og som siger noget om med hvilken vægt, afsenderen udtaler sig.

Hvad er styrkemarkører?

300

Retorikkens tre appelformer.

Hvad er logos, etos og patos?

300

Stil der er kendetegnet ved en personlig, uformel, konkret, talesprogsnær og dagligdags sprogbrug.

Hvad er lav stil?

300

USA's daværende præsident, der sagde de berømte ord: "Mr. Gorbatjov, tear down this wall" i sin tale ved Brandenburger Tor i Berlin i 1987.

Hvem er Ronald Reagan

400

Type af film, hvis formål det er at påvirke en målgruppes viden, holdning eller adfærd i en bestemt retning.

Hvad er en kampagnefilm?

400

Når man trækker på, hvad andre har gjort, undersøgt eller sagt for at få sit argument til at stå stærkere.

Hvad er en rygdækning?

400

Gentagelsesfigur, hvor det første led i en række sætninger gentages.

Hvad er en anafor?

400

Sprogligt billede (udtryk), hvor man overfører et ords betydning til en anden sammenhæng, end det normalt bruges i.

Hvad er en metafor?

400

1.maj, der fejres med lige dele brandtaler, demonstrationer, røde faner og sange.

Hvad er Arbejdernes internationale kampdag?

500

Artikeltype, der hører under meningsjournalistik, og som sædvanligvis er skrevet af en person, der ikke er ansat ved den pågældende avis, men har et særligt kendskab til det behandlede emne. 

Hvad er en kronik?
500

Når man på forhånd indbygger et forbehold i sin argumentation og forudsiger, hvad andre vil mene (for at imødegå kritik).

Hvad er en gendrivelse?

500

En slags remse med tre led, der skaber rytme, og hvor pointen ofte placeres i den tredje sætning.

Hvad er en tretrinsraket (trikolon)?

500

Et danskfagligt ord for modsætninger, der bruges til at skabe en effektfuld kontrast (peger på konflikter og forskelle).

Hvad er en antitese?

500

Taleren bag de berømte ord “I have a dream..." i en tale, der blev holdt i forbindelse med den store borgerrettighedsmarch i 1963 i Washington D.C 

Hvem er Martin Luther King?

M
e
n
u