Ədədlər
Əməllər
Həndəsi fiqurlar
Uzunluq
100

Ən kiçik üçrəqəmli tək ədəd neçədir?

101

100

240+x=1000

760

100

Həndəsi fiqurlar neçə yerə ayrılır və hansılardır?

Həndəsi fiqurlar 2 yerə ayrılır: müstəvi fiqurlar və fəza fiqurları.

100

 5 km neçə metrdir?

5 km = 5000 m

200

Ən böyük üçrəqəmli cüt ədəd hansıdır?

998

200

x-ı tapın:

240+x+300=1000

460

200

Müstəvi fiqurları sadalayın.

Üçbucaq, dairə, oval, düzbucaqlı, kvadrat, romb, paraleloqram, trapesiya.

200

3 m neçə millimetrdir? 

 3 m = 3000 mm

300

807 ədədini onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda hansı ədəd alınır?

810

300

Hesablayın:

220 + 560 -180

600

300

Hansı fəza fiqurlarını tanıyırsıniz? 

Kub, düzbucaqlı prizma, silindr, kürə, konus, piramida.

300

 500 sm neçə desimetrdir?

 500 sm = 50 dm

400

807 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda alınan ədədin rəqəmlərinin cəmi neçədir?

9

400

Hesablayın:

330 : 3

110

400

Kubun neçə üzü, neçə tili, neçə təpəsi var?

Kubun 6 üzü, 12 tili, 8 təpəsi var.

400

 2/5 sm neçə millimetrdir?

 2/5 sm = 10 mm:5x2 = 4 mm

500

Buraxılmış ardıcıl ədədlər hansılardır?

..., ..., 787, 789, 791, ..., ...

783, 785, 793, 795

500

1)3-ə bölünmə əlamətini deyin.

2) 972 ədədi 3-ə qalıqsız bölünürmü?

1) Rəqəmlərinin cəmi 3-ə qalıqsız bölünən ədədlər 3-ə qalıqsız (tam) bölünür.

2) Bəli.

500

Kubla düzbucaqlı prizmanın oxşar və fərqli cəhətlərini deyin.

Oxşar cəhətlər: 1. Hər ikisi fəza fiqurudur.

2. Üzlərinin, tillərinin, təpələrinin sayı eynidir.

Fərqli cəhət: 

Kubun üzləri kvadrat, düzbucaqlı prizmanınkı isə düzbucaqlıdır.

500

 Uzunluğu 12 m, eni 8 m olan düzbucaqlı formalı sahənin kənarı boyu künclərindən başlamaqla hər 4 metrdən bir ağac əkilməlidir. Cəmi neçə ağac əkiləcək? 

 (12+8)x2:4=10(ağac)

Click to zoom
M
e
n
u