Poznej rybu
Stavba těla
Systém
Mořské ryby
Poznej rybu podle popisu
100

Poznej rybu.

Úhoř říční

100

Vyjmenuj všechny párové a všechny nepárové ploutve ryby.

párové - břišní, prsní

nepárové - hřbetní, ocasní, řitní, (tuková)

100

Uveď všechny tři skupiny, do kterých se rozdělují ryby.

lalokoploutví

dvoudyšní

paprskoploutví

100

Vyjmenuj tři faktory, které způsobují znečištění moří.

ropné havárie

plastový odpad

oteplování a okyselování moří

100

Je dravá, žije v chladné vodě v horských potocích a říčkách. Má tukovou ploutvičku a živí se uloveným hmyzem.

pstruh obecný

200

Poznej rybu.

Sumec velký

200

K čemu slouží postranní čára?

K vnímání tlaku a proudění vody.

200

Uveď zástupce lalokoploutvých ryb. Kolik žijících druhů lalokoploutvých ryb známe?

latimerie podivná + latimerie celebeská = 2 druhy

200

Která ryba má červené a bílé maso?

Tuňák obecný

200

Má ploutve v podobě laloků, léta si lidé mysleli, že je vyhynulá. Dnes se jí říká "živoucí fosilie".

Latimerie podivná

300

Poznej rybu.

okoun říční

300

Jak se nazývají pohlavní buňky samce a samice ryby?

samec - mlíčí

samice - jikry

300

Uveď 8 zástupců paprskoploutvých ryb.

kapr, úhoř, losos, štika, tuňák..

300
Z jater jaké mořské ryby se vyrábí rybí tuk? Jaký vitamín obsahuje?

Z tresky. Obsahuje vitamín D.

300

Je to tažná ryba, která putuje z řek do Sargasového moře, kde se tře. Mladí jedinci se pak vracejí zpět do řek. Má místo ploutví kolem ocasu ploutevní lem. Pokožka je hladká a sliznatá.

úhoř říční

400

Poznej rybu.

Karas obecný

400

Jak funguje plynový měchýř a k čemu slouží?

Je dvoudílný, ryba v něm přepouští plyn, aby mohla plavat směrem, kterým potřebuje.

400

O kom se domníváme, že byl předek obojživelníků? Uveď obě možnosti.

Lalokoploutvé ryby

Dvoudyšní

400

Co nám říkají tyto dvě značky?

MSC - ryby byly loveny udržitelnou formou

Dolphin safe - při lovu těchto ryb nezahynuli žádní delfíni

400

Je podobný kaprovi, ale má vyšší tělo a také kratší a vyšší ploutev. Nemá vousky. Má rád klidné, stojaté vody.

karas obecný

500

Poznej rybu.

Hořavka duhová

500

Popiš následující soustavy u ryb:

NS

DS

CS

VS


NS - mozek, mícha, nervy

DS - žábry pod skřelemi

CS - srdce dvoudílné (komora + síň)

VS - ledviny močovody, močový měchýř, močová trubice

500

Popiš životní strategii bahníka.

Bahníci - ve stojatých vodách v tropech 

• v době sucha se zavrtávají do bahna a jsou v klidovém stavu 

• nepřijímají potravu, nedýchají žábrami, ale plicními vaky 

• vydrží až čtyři roky bez vody!

500

Co typického se objeví na těle lososa, který se chystá k tahu a tření?

Protažená hákovitá čelist
500

Stříbřitě bílá ryba, která má vysokou hřbetní ploutev. Má ráda chladnou vodu v podhorských říčkách, má malá ústa, i když je dravá.

lipan podhorní

Click to zoom
M
e
n
u