Måle enheder
Tid, længde og fart
Rumfang, massefylde og vægt
De fire regnearter
Random
100

Hvor mange centimeter er der i en meter?

Hvad er 100 centimeter.

100

Hvor mange minutter er der på en time?

Hvad er 60 minutter.

100

Hvordan finder man et rumfang?

Hvad er at gange med længden, bredden og højden.

100

Nævn de fire regnearter.

Hvad er plus, minus, gange og division.

100
Hvad giver 7 + 1 * 2354?

Hvad er 2361.

200

Hvad hedder de tre basenheder?

Hvad er meter, gram og liter.

200

Hvor mange meter skal der til 2 kilometer?

Hvad er 2000 meter.

200

Hvor mange gram er der på 11 kilo?

Hvad er 11.000 gram.

200

Hvad giver 497-369?

Hvad er 128.

200

Hvad giver 4565 * 45422 * 0 : 2323?

Hvad er 0 :))

300

Hvordan kommer man fra kilometer til meter?

Hvad er at gange med 10 i tredje (10 * 10 * 10)

300

Hvor mange timer er der på en timer?

Hvad er 168.

300

Hvad er rumfanget af en kasse, som har en længde på 54 cm, en højde på 10 cm og en bredde på 20?

Hvad er 10.800.

300

Hvad giver 46 + 63 * 11?

Hvad er 739

300

Hvilket tal mangler? 2, 4, 8, 16, 32, __, 128.

Hvad er 64?

400

Hvor mange centimeter skal der til en kilometer?

Hvad er 100.000 centimeter.

400

Lav 564785 centimeter om til kilometer.

Hvad er 5,64785 km

400

Hvordan finder man massefylde?

Hvad er at dividere vægt med rumfang.

400

Hvad giver -57 * -9?

Hvad er 513.

400

Hvad vejer mest, et kilo fjer, eller et kilo sten?

Hvad er, at det vejer lige meget.

500

You know what time it is???

Its bonus point time :))))))))

500

Hvordan får man km/t til m/s?

Hvad er, at lave kilometer om til meter, og timer om til sekunder, og hvis man sætter det sammen står der 1000/3600 dele, og det kan man forkorte til 5/18.

500

Hvordan finder man rumfanget af en cylinder?

Hvad er pi * r * r * h.

500

Hvad er kvadratruden af 289?

Hvad er 17.

500

Hvor mange tal findes der.

Hvad er 10 tal.

Click to zoom
M
e
n
u