Demokrati
De politiske partier
Sociologi
Ideologier
Politik og medier
100

Den første demokratiske forfatning i Danmark

Hvad er Grundloven af 1849

100

Nationalkonservativt parti som nærmer sig spærregrænsen. 

Hvad er Dansk Folkeparti? 

100

Bourdieus begreb for individets kropsligt lagrede erfaringer der har betydning for individets adfærd

Hvad er habitus?

100

Ideologi, der opfatter samfundet som en organisme.

Hvad er konservatisme? 

100

Stifter af partiet "Moderaterne" 

Hvem er Lars Løkke Rasmussen? 

200

Betegnelse for den styreform vi har i Danmark

Hvad er konstitutionelt monarki eller repræsentativt demokrati?

200

2 partier som oftest kæmper om statsministerposten og regeringsmagten 

Hvad er Venstre og Socialdemokratiet? 

200

Begreb for en samfundstype, hvor individets identitetsdannelse er overladt til individet selv. 

Hvad er det senmoderne samfund?

200

Ideologi, der lægger vægt på frihed

Hvad er liberalisme?

200

Begreb for de rådgivere som hjælper politikerne med at håndtere medierne. 

Hvad er en spindoktor?

300

Græsk betegnelse for styreform hvor én person regerer 

Hvad er monarki? 

300

Parti som kalder sig selv "Danmarks liberale parti"  

Hvad er Venstre? 

300

Giddens begreb for det forhold, at opdragelse er gået fra at være et privat anliggende til et offentligt anliggende

Hvad er udlejring af sociale relationer?

300

Socialismens grundlægger

Hvem er Karl Heinrich Marx?

300

Begreb for den måde politiske budskaber vinkles på i medierne.

Hvad er framing? 

400

Demokratiopfattelse der ser demokratiet som en livsform som man socialiseres ind i gennem deltagelse. 

Hvad er deltagelsesdemokrati?

400

Parti som forstår sig selv som Danmarks mest liberale parti 

Hvad er Liberal Alliance? 

400

Den normindlæring/opdragelse, der foregår i hjemmet og det nære miljø

Hvad er primær socialisering?

400

Blandingsideologi som danner grundlag for Det Radikale Venstre. 

Hvad er socialliberalisme? 

400

Stifter af partiet Danmarksdemokraterne

Hvem er Inger Støjberg?

500

Demokratiopfattelse der ser demokratiet som en metode til at fordele magten mellem konkurrerende eliter i samfundet. 

Hvad er konkurrence-demokrati? 

500

Parti der blev dannet i 1959 af et ekskluderet medlem af DKP (Danmarks Kommunistiske Parti). 

Hvad er SF?

500
Samlet betegnelse for den opdragelse, der både foregår i hjemmet og udenfor - for eksempel i daginstitutioner
Hvad er dobbeltsocialisering?
500

Ideologisk retning, der går ind for statslig fordeling af goderne. (Planøkonomi)

Hvad er kommunisme? 

500

Det fænomen, at det politiske system påvirkes af og tilpasser sig mediernes krav

Hvad er medialisering?

Click to zoom
M
e
n
u