Matematik
Dansk
Corona-tiden
Blandede bolcher
100

Et meget vigtigt redskab, når man skal være præcis og måle noget, og som man altid skal have i sit penalhus!

Hvad er en lineal?

100

Nævn de tre ordklasser, I har arbejdet meget med.

Hvad er tillægsord, navneord og udsagnsord?

100

Stedet vi mødtes, da der var Corona-nedlukning.

Hvad er Google Meet?

100

Voksne i 0.klasse

Hvem er Maria og Charlotte?

200

Nævn de 4 regningsarter.

Hvad er plus, minus, gange og division?

200

Cecilie Eken

Hvem er forfatteren til Det Levende Sværd?

200

Tekst til sangen vi sang, da vi skulle vaske hænder efter frikvarter.

Hvad er "Vaske hænder, vaske hænder, 

sæbe på, sæbe på, 

hænderne bli´r rene, 

næglene bli'r pæne,

 skrub, skrub, tør (x2)?

200

Navnet på Natur/Tekniklæreren i 1.klasse.

Hvem er Karina?

300

Regneart man bruger til at finde forskel.

Hvad er minus?

300

Navnet på jeres nye dansklærer

Hvem er Mette-April?

300

Den ting vi brugte, da vi skulle gå på ture i 1.b. og vi ikke måtte holde hinanden i hænderne.

Hvad er en bambuspind?

300

Årsag til at forældrene bliver lærere for en dag.

Hvad er personalerejsen/lærerne skal ud at rejse?

400

Nævn nogle måder at vise resultater af undersøgelser.

Hvad er søjlediagram, kurvediagram og cirkeldiagram?

400

Bøjningen af ordet smuk.

Hvad er smuk, smukkere og smukkest.

400

To test, man skulle bruge for at tjekke om man havde Corona.

Hvad er PCR-test i halsen og kvik-test i næsen?

400

Dagen, hvor vi arbejder med skolens værdier.

Hvad er "Værdigrundlagsdag"?

500

Det man spejler en figur i. 

Hvad er en spejlingsakse/ symmetriakse?

500

Gummi Tarzans virkelige navn.

Hvem er Ivan Olsen?

500

Så mange dage længe skulle man være symptomfri (ingen tegn på sygdom), inden man måtte komme i skole igen.

Hvad er to døgn/ to dage?

500

Antallet af kirkelige højtider vi fejrer på ISJ.

Hvad er 7?

(Høstgudstjeneste, Alle Helgen/Halloween, Advent/jul, Hellig tre konger, Kyndelmisse, påske og pinse)

M
e
n
u