International Politik
Sociologi
Økonomi
Politik
100

En international organisation der sikre samarbejde på tværs af medlemslande.

Hvad er EU? 

100

nyheder der bliver delt som ikke kan bevises

Hvad er fake news?

100

Afgift på 25%

Hvad er moms?

100
De emner der optager politikerne.

Hvad er den politiske dagsorden?

200

En magtform der IKKE bygger på tvang.

 Hvad er blød magt?

200

Når man ikke har råd til at opfylde basale behov, så som mad og hussly. 

Hvad er absolut fattigdom?

200

Det som regulere markets priserne. 

Hvad er udbud og efterspørgsel?

200

Aktør B tilpasser sine handlinger til aktør A's interesser uden at A behøver at gøre noget.

Hvad er indirekte magt?

300

En alt dominerende magt i det internationale system.

Hvad er hegemoni?

300

Medierne bliver betragtet som noget i samfundet. 

Hvad er den fjerde statsmagt.

300

Der betales af ens inkomst til staten, kommunerne og folkekirken.

Hvad er indkomstskat? 

300

Et ord for den udfordring at der bliver færre til at forsørge flere.

Hvad er ældrebyrden?

400

Nævn mindst 3 former for globalisering.

hvad er økonomisk globalisering, militær globalisering, kulturel globalisering, politisk globalisering, miljømæssig globalisering.

400

Samfund i danmark der var fremtrædende fra omkring 1850 til 1970.  

Hvad er det moderne samfund?
400

Priserne stiger eksplosivt fra måned til måned.

Hvad er hyperinflation?

400

Politiks rådgiver der hjælper politikere eller partier med at styre den politiske dagsorden.

Hvad er en spindoktor?

500

Gensidig afhængighed, det vil sige at tilstande og begivenheder i andre stater har konsekvenser for ens egen stat.

Hvad er interdependens?

500

Nævn mindst 3 identiteter. 

Hvad er jeg identitet, personlig identitet, social identitet, kollektiv identitet, national identitet.

500

Nævn mindst 3 af de økonomiske mål.

  • Economic growth (GDP)
  • Low unemployment
  • Low inflation
  • Balance of payments - equilibrium 
  • Sustainable economy (green     economy) Balanced budget
500

Når begge parter giver verbal tilladelse til samleje.

Hvad er samtykke?

Click to zoom
M
e
n
u