Surat-ul-Zilzaal Surat-ul-Bayyinah naas-humazah asr-adiyah Arabic

100

athqaalaha
wa akh rajatil-ardu _____

100

kitaabi; humul
1) Lam ya kunil lazeena kafaru min ahlil _____ wal mushri keena mun fak keena hatta ta-tiya _____ bayyinah.

100

Ma'oon
Name the surah: 1) Ara aital lazee yu kazzibu bid deen 2) Fa zaalikal lazi yadu 'ul yateem

100

Haqqi; Sabr
Asr:3 3) Illal lazeena aamanu wa 'amilus saali haati wa tawa saw bil _____ wa tawa saw bis _____

100

kitab kalb
say the following words: كتاب الكلب

200

ma laha
3) wa qaalal-insanu ______

200

suhufam
2) Rasoolum-minal laahi yatlu _______ mutah-harah

200

'addadah
Humaza:2 2) Al-lazi jama'a maalaw wa _______

200

jibali; thaqulat; zeenuh
qari'ah: 1-6 1)Al qaari'ah 2)Mal qariah 3) Wa maa adraaka mal qari'ah 4) Yawma ya koonun naasu kal farashil mabthooth 5) Wa tak koonul _____ kal 'ihnil manfoosh. 6) Fa-amma man ______ mawa ______

200

feel azeem bihar
say the following words: فيل عظيم بحر

300

yawma-izin
4) ______ tuhad dithu akhbaaraha

300

kutubun
3) Feeha ____ qaiy yimah

300

naffathati ; 'uqad
falaq:4 4) Wa min sharrin- ________ fil _____.

300

raadiya; khaffat; haawiyah; hamiya
Qari'ah:7-11 7) Fahuwa fee 'ishatir _______ 8) Wa amma man _____ mawa zeenuh 9) Fa ummuhu ______ 10) Wa maa adraaka maa hiyah 11) Naarun _______

300

Al-Fatiha
What is the first surah in the quran?

400

Khai raiy yarah
7) Famaiy ya'mal mithqala zaratin _____

400

illa mim b'adi ma jaa
4) Wa ma ta far raqal lazeena ootul kitaaba ____________ at humul bayyinah

400

Fee jeediha hab lum mim-masad.
lahab What is the last line?

400

b'uthira sudoor Inna rabbahum bihim
adiyah: 9-11 9) Afala ya'lamu iza _____ ma filquboor 10) Wa hussila ma fis ______ 11) ____ _________ ______ yawma-izil la khabeer.

400

Naas
What is the last surah in the quran? recite this.

500

maiy-ya'mal
8) Wa ______ mithqala zaratin sharraiy-yarah

500

8
How many ayahs are there in bayinah?

500

Fa sab bih bihamdi rabbika was-taghfirh, innahu kaana tawwaba.
In surat-un-Nasr, what is the last line?

500

Al haaku mut takathur Hatta zurtumul-muqaabir kalla sawfa ta'lamoon thumma kalla sawfa ta'lamoon kalla law ta'lamoonal 'ilmal yaqeen latara-wun nal jaheem thumma latara wunnaha 'ainal yaqeen thumma latus aluuna yauma-izin 'anin na'eem
Daily Double! For 1000 points, recite surat-ut-takathur.

500

Say all of surat-ul-ma'oon for 500 points

Surah Practice

Press F11 for full-screen mode

Edit | Download | Share

Correct Response      Continue