Språk i Norden
Litteraturhistoria
Grammatik
Muntligt och skriftligt
Övrigt
100

Vad är femogtres och halvfjerds exempel på?Danska tal

100

Vad heter ismen som är en utveckling av realismen? 


Naturalismen 

100

I vilken ordklass ingår ordet "smutsgrå"? 

Adjektiv

100

Vad är egentligen en tes? 

Ståndpunkt/ åsikt i argumentation 

100

Var placerar du det starkaste argumentet i argumenterande text eller tal?  Sist 

200

Vilka är våra officiella minoritetsspråk (alla måste anges för att få poäng)? 

Finska, samiska, jiddisch, romani (chib), meänkieli 

200

Vilket yrke har Mr. Utterson i Dr Jekyll och Mr Hyde

Advokat 

200

Vad kallas det när man böjer verb efter tid? 

Tempus

200

Vad behövs för att göra en fullständig källhänvisning till en artikel?Författarens namn, datum, tidningens namn, artikelns titel200

Vad är skillnaden mellan tema och motiv? 

Tema: Det berättelsen handlar om i stort när man läser mellan raderna, t.ex. vänskap/ hämnd 

Motiv: Bygger upp till temat och återkommer i många verk- typiska karaktärer/ situationer/ miljöer o.s.v. 

300
Vilket språk är detta ett exempel på "Ég læri sænsku 2 í Rudbeck"? 
Isländska 

300

Vem spelar Mark Watney i filmen The Martian

Matt Damon

300

Vilka två satsdelar måste finnas med för att en sats ska vara fullständig? 

Subjekt och predikat 

300

Vad är ethos, pathos och logos? 

Ethos= trovärdighet

Pathos= känsla

Logos= Logik/ förnuft/ fakta 

300

Vem har skrivit berättelsen om Nils Karlsson Pyssling? 

Astrid Lindgren 

400

Nämn ETT kriterium för att ett språk ska klassas som ett officiellt minoritetsspråk.- Det ska vara just ett språk- inte en dialekt. 

- Det ska ha talats i Sverige i minst tre generationer (ca 100 år). 

- Språkets talare ska själva ha en önskan om att språket ska bli ett nationellt minoritetsspråk

400

Vad hette upplysningskvinnan som man brukar säga skrev den första feministiska texten (och var mamma till Mary Shelley)? 


Mary Wollstonecraft 

400

Hur kan man förklara skillnaden mellan "de" och "dem" med grammatiska termer? 

De= Subjekt 

Dem= Objektet 

400

Vad behöver du presentera i inledningen av en utredande text (eller tal)? 

Frågeställning 

400

När delas Nobelpriset i litteratur ut? 

10 dec

500

Vilken typ av förvaltningsområde är Upplands Väsby kommun? 

Finskt 

500

Edgar Allan Poe har skrivit en berömd dikt om en fågel- vilken är fågeln? 

The Raven (korp) 

500

Var hittar du "fundamentet"? 

Först i meningen (satsen) 

500

Vad är en kärnmening? 

Inledande mening i början av varje stycke som sammanfattar stycket i stort 500

Vad är SAOL? 

Svenska akademins ordlista 

M
e
n
u