Tööturu dokumendid
Erialane sõnavara
Toote esitlemine
Teabe hankimine
Varia

100

Millest koosneb elulookirjeldus?
üldandmetest, haridus- ja töökäigu kirjeldusest ning asjakohasest lisateabest.

100

Mis on teks?
väike kooniline nael, mida kasutatakse polsterdustöös peamiselt kangaste kinnitamiseks.

100

Mis reegel on teksti juurde pildi panemisel?
Tekst ja pilt peavad teineteist täiendama. Suvalist pilti ei ole mõtet panna.

100

Mis on esimene koht, kust leida eesti keele alast teavet?
Õigekeelsussõnaraamat

100

Mida peab sisaldama koosoleku kutse?
kutsuja ametlik nimetus kutse saatmise aeg koosoleku pealkiri koosoleku aeg ja koht koosolekul arutusele tulevad probleemid koosolekule kutsuja lisa: koosoleku päevakord

200

Kuidas peab kandideerimisavaldust vormistama?
nagu iga avaldust

200

Milline on ristsüüga puit?
puit, millel süüd on ristipidi lõigatud

200

Milline peaks olema reklaamtekst?
Reklaamtekst peab olema täpne, lihtne ja arusaadav. Ära kasuta tundmatuid sõnu.

200

Kust saab keeleabi küsida meilitsi või telefoni teel?
Keelenõust

200

Mis on kõne koostamisel kaks tähtsamat küsimust, millele vastata?
Kes on minu kõne tulevased kuulajad? Mis on minu kõne teema?

300

Kas on otstarbekas ühe CV-ga kandideerida mitmesse töökohta?
ei, igasse töökohta kandideerimise tarbeks tuleks teha eraldi CV.

300

Kui kaua peab kuivama lahustipõhine akrüülvärv?
Järgmise päevani

300

Mis äratab reklaamteksti juures tähelepanu?
teistsugune lähenemine

300

Kuidas saab raamatukogude kataloogidest otsida vajalikku raamatut, kui ma tean ainult selle autori nime?
Otsingumootoris valida otsing autorite järgi

300

Millest valmistatakse tisleriliimi?
valmistatakse loomade nahast ja luust

400

Millisesse tööturudokumenti tuleks panna kirja, miks sa antud töökohale kandideerid?
kandideerimisavaldusse

400

Mis on alumiiniumkrunt?
Alumiiniumosakesi sisaldav lahustipõhine krunt

400

Mis on veebilehe lead?
What is lõik, mis võtab kokku teksti mõtte

400

Milline sõna on elektroonilises ÕS-is märgendatud punase tagataustaga?
Ebasoovitatav sõna

400

Mitme sõna järel hakkab veebilehe teksti lugemus langema?
What is 150 sõna

500

Milline tööturudokument kannab eelkõige eesmärki tööandjas enda vastu huvi äratada?
kaaskiri

500

Mis on diele-kapp?
hiigelkõrge võimsatel palljalgadel esinduslik riidekapp, mis paiknes enamasti diele’s ehk eeskojas

500

Kas ülivõrret tasub eesti reklaamides kasutada?
Ei, see äratab eestlastes kahtlast muljet.

500

Ma ei tea, mida raamatukogus otsin, tean vaid laia valdkonda. Kuidas peaksin otsima?
Otsimootoris märksõna järgi. Võimalik on küsida abi ka raamatukogutöötajalt.

500

Milleks kasutatakse miiuvinklit?
mis tahes nurkade märkimiseks