Tööturu dokumendid
Erialane sõnavara
Toote esitlemine
Teabe hankimine
Varia
100
Millest koosneb elulookirjeldus?
üldandmetest, haridus- ja töökäigu kirjeldusest ning asjakohasest lisateabest.
100
Mis on teks?
väike kooniline nael, mida kasutatakse polsterdustöös peamiselt kangaste kinnitamiseks.
100
Mis reegel on teksti juurde pildi panemisel?
Tekst ja pilt peavad teineteist täiendama. Suvalist pilti ei ole mõtet panna.
100
Mis on esimene koht, kust leida eesti keele alast teavet?
Õigekeelsussõnaraamat
100
Mida peab sisaldama koosoleku kutse?
kutsuja ametlik nimetus kutse saatmise aeg koosoleku pealkiri koosoleku aeg ja koht koosolekul arutusele tulevad probleemid koosolekule kutsuja lisa: koosoleku päevakord
200
Kuidas peab kandideerimisavaldust vormistama?
nagu iga avaldust
200
Milline on ristsüüga puit?
puit, millel süüd on ristipidi lõigatud
200
Milline peaks olema reklaamtekst?
Reklaamtekst peab olema täpne, lihtne ja arusaadav. Ära kasuta tundmatuid sõnu.
200
Kust saab keeleabi küsida meilitsi või telefoni teel?
Keelenõust
200
Mis on kõne koostamisel kaks tähtsamat küsimust, millele vastata?
Kes on minu kõne tulevased kuulajad? Mis on minu kõne teema?
300
Kas on otstarbekas ühe CV-ga kandideerida mitmesse töökohta?
ei, igasse töökohta kandideerimise tarbeks tuleks teha eraldi CV.
300
Kui kaua peab kuivama lahustipõhine akrüülvärv?
Järgmise päevani
300
Mis äratab reklaamteksti juures tähelepanu?
teistsugune lähenemine
300
Kuidas saab raamatukogude kataloogidest otsida vajalikku raamatut, kui ma tean ainult selle autori nime?
Otsingumootoris valida otsing autorite järgi
300
Millest valmistatakse tisleriliimi?
valmistatakse loomade nahast ja luust
400
Millisesse tööturudokumenti tuleks panna kirja, miks sa antud töökohale kandideerid?
kandideerimisavaldusse
400
Mis on alumiiniumkrunt?
Alumiiniumosakesi sisaldav lahustipõhine krunt
400
Mis on veebilehe lead?
What is lõik, mis võtab kokku teksti mõtte
400
Milline sõna on elektroonilises ÕS-is märgendatud punase tagataustaga?
Ebasoovitatav sõna
400
Mitme sõna järel hakkab veebilehe teksti lugemus langema?
What is 150 sõna
500
Milline tööturudokument kannab eelkõige eesmärki tööandjas enda vastu huvi äratada?
kaaskiri
500
Mis on diele-kapp?
hiigelkõrge võimsatel palljalgadel esinduslik riidekapp, mis paiknes enamasti diele’s ehk eeskojas
500
Kas ülivõrret tasub eesti reklaamides kasutada?
Ei, see äratab eestlastes kahtlast muljet.
500
Ma ei tea, mida raamatukogus otsin, tean vaid laia valdkonda. Kuidas peaksin otsima?
Otsimootoris märksõna järgi. Võimalik on küsida abi ka raamatukogutöötajalt.
500
Milleks kasutatakse miiuvinklit?
mis tahes nurkade märkimiseks
Click to zoom
M
e
n
u