ERIALASED KEELED
VARUDE HALDAMINE
EFEKTIIVNE TOOTMINE
VARIA
100

ПРОИЗВОДСТВО

MIS ON TOOTMINE 

100

VARUD + RAHA + NÕUDED - VÕLAD

MIS ON KÄIBEKAPITAL

100

TEGELIKU VÄLJUNDI JA EFEKTIIVSE VÕIMSUSE SUHE

MIS ON EFEKTIIVSUS

100

RISKIANALÜÜSI TULEMUSTE SÄILITUSPERIOOD

MIS ON 55 A

200

LEAN MANUFACTURING

MIS ON TIMMITUD TOOTMINE

200
LAOVARUD ON PLANEERITUD VASTAVALT ETTEVÕTTE ÜLDSTRATEEGIALE

MIS ON STRATEEGILINE JUHTIMINE

200

ÜHE TOOTE NÕUDLUS EI SÕLTU TEISTE TOODETE NÕUDLUSEST

MIS ON SÕLTUMATU NÕUDLUS

200

ESIMENE KOOSTELIINI KONVEIERI KASUTAJA AASTAL 1913 

MIS ON FORD

300

LAST IN FIRST OUT lühend

MIS ON LIFO

300

KAPITALIKULUD, KINDLUSTUSKULUD JA HOIUKULUD

MIS ON SÄILITUSKULUD

300

TN = KJ x TV

MIS ON NORMALISEERITUD TÖÖAJA ARVUTAMISE VALEM

300

RAHVUSVAHELINE KESKKONNAJUHTIMISE STANDARD

MIS ON ISO 14001

400

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

MIS ON TOOTMISKORRALDUS

400

JAEMÜÜJAD JA HULGIMÜÜJAD SUURENDAVAD VARUSID efekt

MIS ON FORRESTERI EFEKT

400

OPERATSIOONI PÕHI- JA ABIAJA UURIMINE KORDUVATE OPERATSIOONIELEMENTIDE MÕÕTMISE TEEL

MIS ON KRONOMETRAAŽ

400

2015. AASTAL OLI SEE RIIK MAAILMA SUURIM TOOTJA

MIS ON HIINA

Click to zoom
M
e
n
u