obvod a obsah △
typy △
stavba △
100

Vzoreček pro obvod △ ? 

O=a+b+c 😎

100

Jaký je rozdíl mezi rovnoramenným a rovnostranným △ ?

Rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejně dlouhé a všechny vnitřní úhly mají velikost 60°. Rovnoramenný trojúhelník má dvě strany stejně dlouhé a třetí strana má délku jinou.😎

100

Jaký je součet úhlů v △ ?

180° 😎

200

Jaký je obvod △ABC, pokud víme tyto údaje:

a=64 mm

b=8 cm

c=46 mm

19 cm🦑

200

Vyjmenujte alespoň 5 druhů △.

  • obecný
  • rovnoramenný
  • rovnostranný
  • ostroúhlý
  • tupoúhlý
  • pravoúhlý
  • rovnoramenný
  • různostranný
200

Kde má kružnice vepsaná střed?

V průsečíku všech 3 os úhlů △. 🐀

300

Jaký je vzorec pro vypočítání obsahu △ ?

S=1⁄2axVa😎

300

Byl by tento △ podle těchto informací ostroúhlý či tupoúhlý?🐀

a=68°

β=89°

γ=36°

Ostroúhlý🕺🏿

300

Co je to odvěsna? 

Nejdelší strana v pravoúhlém trojúhelníku se nazývá přepona. Přepona leží proti pravému úhlu. Zbývající dvě strany nazýváme odvěsny.😎

Click to zoom
M
e
n
u