1-10 11-30 31-60 61-99 >100

100

Што е „пет“?
5

100

Што е „единаесет“?
11

100

Што е „четириесет“?
40

100

Што е „шеесет и седум“?
67

100

Што е „сто“?
100

200

Што е „девет“?
9

200

Што е „дваесет и еден“?
21

200

Што е „педесет и пет“?
55

200

Што е „осумдесет и еден“?
81

200

Што е „сто и единаесет“?
111

300

Што е „два“?
2

300

Што е „деветнаесет“?
19

300

Што е „триесет и девет“?
39

300

Што е „седумдесет и два“?
72

300

Што е „седум стотини осумдесет и девет“?
789

400

Што е „шест“?
6

400

Што е „дванаесет“?
12

400

Што е „педесет и два“?
52

400

Што е „осумдесет и седум“?
87

400

Што е „илјада две стотини и дванаесет“?
1212

500

Што е четири?
4

500

Што е дваесет?
20

500

Што е четириесет и четири?
44

500

Што е „деведесет и девет“?
99

500

Што е „милион и четири“?
1,000,004

Provide the Macedonian words for the numbers.

Press F11 for full-screen mode

Edit | Download | Share

Correct Response      Continue