1-10
11-30
31-60
61-99
>100

100

5
Што е „пет“?

100

11
Што е „единаесет“?

100

40
Што е „четириесет“?

100

67
Што е „шеесет и седум“?

100

100
Што е „сто“?

200

9
Што е „девет“?

200

21
Што е „дваесет и еден“?

200

55
Што е „педесет и пет“?

200

81
Што е „осумдесет и еден“?

200

111
Што е „сто и единаесет“?

300

2
Што е „два“?

300

19
Што е „деветнаесет“?

300

39
Што е „триесет и девет“?

300

72
Што е „седумдесет и два“?

300

789
Што е „седум стотини осумдесет и девет“?

400

6
Што е „шест“?

400

12
Што е „дванаесет“?

400

52
Што е „педесет и два“?

400

87
Што е „осумдесет и седум“?

400

1212
Што е „илјада две стотини и дванаесет“?

500

4
Што е четири?

500

20
Што е дваесет?

500

44
Што е четириесет и четири?

500

99
Што е „деведесет и девет“?

500

1,000,004
Што е „милион и четири“?