VEE ISEÄRASUSED
VEE OLEKUD JA NENDE MUUTUMINE
VEE LIIKUMINE SOOJENDAMISEL JA JAHTUMISEL
PINDPINEVUS, MÄRGAMINE
VARIA
100
VESI SAAB OLLA NII PALJUDES ERINEVATES OLEKUTES
MIS ON KOLM?
100
TAHKE VESI
MIS ON JÄÄ?
100
SOE JA HÕRE VESI LIIGUB JUST SINNA POOLE
MIS ON ÜLES?
100
NII PALJU TILKASID MAHTUS ÜHELE KATSEKLAASILE
MIS ON 8-30?
100
AINE ÜLEMINEK GAASILISEST AINEST VEDELASSE
MIS ON KONDENSEERUMINE
200
SEL TEMPERATUURIL ON VESI KÕIGE RASKEM
MIS ON +4 KRAADI?
200
VESI GAASILISES OLEKUS
MIS ON VEEAUR?
200
KÜLM VESI LIIGUB JUST SINNA POOLE
MIS ON ALLA?
200
SEDA TULEB KASUTADA, ET PINDADELT KÕIK KONARUSED PUHTAKS SAADA, SEE VÄHENDAB PINDPINEVUST
MIS ON PUHASTUSAINE (NT NÕUDEPESUVAHEND)?
200
PROTSESS, MILLES VEEAUR MUUTUB VEEKS
MIS ON VEELDUMINE
300
UDU KOOSNEB NEIST
MIS ON VEEPIISAD?
300
VEE KEEMISTEMPERATUUR?
MIS ON SADA KRAADI?
300
JUST SEALT POOLT TULEB POTTI SOOJENDADA, ET VESI HAKKAKS POTIS RINGLEMA JA SOOJENEKS KIIRESTI
MIS ON ALT POOLT?
300
VESI EI TEE SELLISEID ESEMEID MÄRJAKS
MIS ON RASVASED JA ÕLISED?
300
AINE OMADUS, MIS NÄITAB, KUI KIIRESTI AINE AURUSTUB
MIS ON LENDUVUS
400
KUI PUHAST VETT NUUSUTADA VÕI MAITSATA, SIIS TUNNED JUST SEDA
MIS ON LÕHNATA JA MAITSETA?
400
SELLEL TEMPERATUURIL HAKKAB JÄÄ SULAMA
MIS ON NULL KRAADI?
400
SEE JUHTUB VEE RINGLEMISE TULEMUSENA
MIS ON TEMPERATUUR ÜHTLUSTUB?
400
VESI TEEB PINNA MÄRJAKS
MIS ON MÄRGAB?
400
VEDELIKU VÕIME TÕUSTA KITSAS ANUMAS ÜLESPOOLE
MIS ON KAPILLAARSUS
500
SELLES OLEKUS VESI ON KÕIGE TIHEDAM
MIS ON VEDEL?
500
JÕUD, MILLE TÕTTU VESI VOOLAB
MIS ON MAA KÜLGETÕMBEJÕUD?
500
SEL AASTAAJAL TOIMUB VEERINGLEMINE JÄRVES
MIS ON SÜGIS?
500
SEE JÕUD HOIAB VEETILKA KOOS
MIS ON PINDPINEVUS?
500
PROTSESS, KUS VEDELIKU MOLEKULID TÕMBUVAD TAHKE PINNA MOLEKULIDEGA NING VEDELIK VALGUB LAIALI
MÄRGUMINE
Click to zoom
M
e
n
u