PÅSKENS BEGIVENHEDEER
PERSONER
STEDER
MERE OM PÅSKE
BLANDET
100
Dagen hvor Jesus blev korsfæstet?
Hvad er Langfredag.
100
Disciplen der forrådte Jesus?
Hvem var Judas.
100
Byen hvor Jesus red ind i på ryggen af et æsel?
Hvad er Jerusalem.
100
Grunden til at jøderne fejrede påske?
Hvad er udfrielsen fra fangeskabet i Ægypten?
100
Det som Judas fik af de romerske soldater for at sige hvor romerne kunne finde Jesus?
Hvad er sølvmønter.
200
Dagen hvor Jesus red ind i Jerusalem?
Hvad er Palmesøndag.
200
Manden der blev sat til at bære Jesus kors?
Hvem var Simon af Kyrene.
200
Stedet hvor Jesus blev korsfæstet?
Hvad er Golgata.
200
Manden der førte israelitterne ud fra fangeskabet i Ægypten.
Hvem var Moses.
200
Stedet hvor Jesus blev lagt efter at han blev taget ned af korset?
Hvad er en gravhule.
300
Dagen hvor Jesus spiste sammen med sine disciple for sidste gang?
Hvad er Skærtorsdag.
300
Manden der fornægtede Jesus 3 gange inden hanen galede?
Hvem var disciplen Peter.
300
Stedet hvor Jesus blev taget til fange?
Hvad er Getsemane Have.
300
Stedet i Jerusalem som jøderne besøgte når de fejrede den jødiske påske?
Hvad er Jerusalems tempel.
300
Det sidste Jesus sagde mens han hang på korset?
Hvad er :"Far, jeg overgiver mig i dine hænder".
400
Dagen hvor kvinderne kom ud til den tomme grav?
Hvad er Påskedag.
400
Lederen af den romerske besættelsesmagt?
Hvem var Pontius Pilatus.
400
Stedet som Jesus tog hen da han sammen med disciplene kom til Jerusalem?
Hvad er Jerusalems tempel.
400
Jødernes øverste præst?
Hvad er en ypperstepræst.
400
Jesus ord til forbryderen der hang på korset ved siden af?
Hvad er. "I dag ska du være med mig i paradis".
500
.Dagen hvor Jesus blev taget til fange i getsemane have?
Hvad er Skærtorsdag
500
Antallet af Jesus disciple?
Hvad er 12.
500
Den vej/rute som Jesus gik ad på vejen ud til Golgata?
Hvad er Via Dolorosa.
500
Det som Jesus delte ud til disciplene ved den sidste nadver?
Hvad er brød og vin.
500
Drikken som soldaterne gav Jesus mens han hang på korset?
Hvad er eddike.
Click to zoom
M
e
n
u