Historie chemie
Základní pojmy
Stavba atomu
PSP
Názvosloví
100

Jak se nazývá věda, která vznikla ve starověku a sahala až do raného novověku. Jejím cílem bylo např. zhotovení kamene mudrců nebo také získání elixíru života.

Alchymie

100

Základní stavební jednotka látek je?

Atom

100

Z čeho je složeno jádro atomu?

Protony a neutrony

100

Kdo v roce 1869 formuloval Periodický zákon?

Dmitrij Ivanovič Mendělejev

100

V jakém oxidačním čísle má atom síry v sulfidech?

-II

200

Jaká byla první chemická reakce, kterou člověk cíleně využíval ve svůj prospěch?

Hoření, oheň

200

Podíl objemu soustavy dané látky a jejího látkového množství? Udává se v dm3*mol-1 a hodnota je 22,41.

Molární objem

200

Doba, za kterou se rozpadne polovina přítomných jader nuklidů, se nazývá?

Poločas rozpadu

200

Jak nazýváme vodorovné řady v PSP?

Periody

200

Název CuSO4*5H2O

Pentahydrát síranu měďnatého (modrá skalice)

300

Která polská vědkyně se zabývala radioaktivitou a objevila a pojmenovala 2 prvky?

Marie Currie Sklodowská

300

Reakce, při které se uvolňuje teplo, se nazývá?

Exotermní

300

Jak bys vypočítal/a počet neutronů v jádře?

N = A - Z

300

Triviální název VI. A skupiny?

Chalkogeny

300

Dvouprvkové sloučeniny vodíku s jinými prvky se nazývají?

Hydridy

400

Náš jediný nositel NC za chemii?

Jaroslav Heyrovský

400

Minimální energie, kterou musí částice mít, aby došlo k reakci, se nazývá?

Aktivační energie

400

Atomy prvků, které mají stejné nukleonové, ale různé protonové číslo?

Izobary

400

Zlatá cihlička!

Gratuluji!

400

Název Na2O2

Peroxid sodný

500

Zlatá cihlička!

Gratuluji!

500

Disperzi kapaliny v plynu se říká?

Mlha

500

Vyjmenuj 3 přírodní rozpadové řady.

Uranová, thoriová, aktinuranová

500

Které prvky tvoří lehké platinové kovy?

Ru, Rh, Pd

500

Název sloučeniny KI3

Trijodid draselný

M
e
n
u