Tájékozódás térben és időben
Kritikai gondolkodás 1.
Emberek és intézmények
Kritikai gondolkodás 2.
Okok, következmények...
Fogalmak
100

Jellemezze az ókori görög istenségek megjelenésének időrendjét és földrajzi kötődését!

Gaia a földistennő az őslakos földművelők istene volt, Zeusz a bevándorló akháj törzseké, Apollón a kis-ázsiai törzseké.

100

Ki volt Zeusz, Héra, Poszeidón és Hádész?

Zeusz a villámokat szóró főisten, Héra a felesége, egyben  testvére, Poszeidon a tenger, Hádész az alvilág istene.

100

Melyek az ókori görög és római istenek legfontosabb jellemzői?

Antropomorf funkcióistenek, saját hatáskörrel rendelkeztek, gyakran jelentek meg állati alakban, de emberi negatív és pozitív tulajdonságokkal is rendelkeztek, hierarchiába rendeződtek, beleavatkoznak az emberek hétköznapi életébe, és az emberekhez hasonló életet éltek.

100

Magyarázd meg az ókor fogalmát!

történelmi korszak az őskor és középkor között, nevét a humanistáktól kapta, az ókori keleti államok kialakulásától (Kr. e. 4–3. évezred) a Nyugatrómai Birodalom bukásáig (Kr. u. 476) tartott.

200

Hol laktak az ókori görög istenek a mitológia szerint?

Az Olümposz felhőkbe burkolózó csúcsán.

200

Ki volt Pallasz Athéné, Apolló, Arész és Hermész?

Pallasz Athéné Zeusz legkedvesebb gyermeke a városok védője, a mesterségek, tudományok pártfogója, Arész Zeusz és Héra közös gyermeke, Zeusz és Létó iker-fiai Artemisz a vadászat és Apolló a költészet és a jóslás istene,

200

Milyen módon tisztelegtek az ókori görögök az isteneik előtt?

A tömjén- növény- és állatáldozatokat nem papok, hanem választott tisztviselők mutatták be a templom előtt,  és az áldozat a poliszhoz való tartozást is kifejezte.

200

Mi a politeizmus?

Sokistenhit, olyan vallási felfogás, mely szerint a világot és az emberek sorsát több isten irányítja.

300

Hol és melyik istenségnek állítottak szentélyt a görögök?

Dódónában Zeusz-jósda állt, amely kétértelmű jóslásairól vált híressé, Delphoiban Apolllón tiszteletére emeltek jósdát, ahol a Püthia, Apollón jósnője háromlábú széken ülve, révületben adta jóslatait, amelyeket a papok közvetítettek az emberek számára.

300

Milyen hatások formálták a római vallást?

A latin istenek (Janus: kezdet és vég, Mars: a háború) mellett kezdetben etruszk (Minerva, szertartások, béljóslás) és görög hatások (hasonló istenek összeolvadása: Jupiter/Zeusz, Héra/Junó, Poszeidón/Neptunus, Athéné/ Minerva) érvényesültek, jellemző volt a totemizmus

300

Hogyan jutalmazták az olümpiai játékok győzteseit?

Csak az első helyezett kapott a szent olajfa ágából készült koszorút, és hősként ünnepelték, Olümpiában pedig szobrot állíttathatott magának.

300

Magyarázd meg a mítosz fogalmát!

(görög eredetű szó) a beszéd, elbeszélés, üzenet, párbeszéd szóból származik, az emberi kultúrák és vallások a mítoszaikban magyarázzák meg a világ keletkezésével, lényegével kapcsolatos elképzeléseiket.

400

Hol rendeztek a görögök versenyeket isteneik tiszteletére?

A bemutatott áldozatok mellett versenyekkel is, amelyeken minden szabad görög polgár részt vehetett, ami növelte a görögség összetartozásának érzését: Apollónnak Delphoiban, Poszeidonnak Korinthoszban, Pallasz Athénénak Athénban (Panathénaia), Zeusznak Olümpiában.

400

Milyen volt a vallás és állam viszonya a rómaiaknál?

Összefonódtak: a szertartásokon való részvétel az államhoz tartozást jelentette, magistratusok végezték, a Vesta-szűzek a szent tüzet őrizték, a jósok közül az etruszkokat becsülték leginkább.

400

Soroljon fel néhány különbséget az ókori és a mai olimpiai játékok között!

A játékok kezdetben egy, később öt napig tartottak, a versenyzők meztelenül küzdöttek, a háborúban álló poliszok nem vehettek részt, nem voltak súlycsoportok, nem határoztak meg időtartamokat, a versenyek győzelemig tartottak.

400

Magyarázd meg és a mitológia fogalmát!

Egy nép mítoszainak összessége, az istenekről és más természetfeletti lényekről szóló történetek, amelyek a korszak embere számára választ adtak olyan alapvető kérdésekre, mint pl. a világ keletkezése, az események okai.

500

Milyen feladatokat láttak el a szentélyek?

Delphoiban és Dódónában jósda működött, Aszklépiosz templomában Aszklépiosz papjaiból lettek az orvosok akiknek közreműködésével a betegek Aszklépiosz istentől várták a gyógyulást a templomban eltöltött éjszaka alatt.

500

Melyek az ókori olümpiai játékok versenyszámai, és kik vehettek részt?

A versenyek kezdetben futásból, majd ötpróbából: stadionfutásból, birkózásból, távolugrásból, diszkoszvetésből és gerelyhajításból álltak, később kocsihajtás, fegyveres futás./Csak szabad görög polgár (felnőtt férfiak) vehettek részt, akik csak egyénileg küzdöttek.

500

Mi jellemezte az ókori görögök túlvilágképét?

Az ókori görögök szerint az ember lelke a halál után az alvilágba száll le, amely Hádész birodalma, ahol a gonoszokra szenvedések várnak, a hősök azonban napfényes mezőkön, boldogságban tölthették napjaikat, a többség céltalanul és örömtelenül bolyonghatott az alvilágban.

500

Mi az Olümposz?

Magas hegycsúcs a Balkán görögök lakta területének keleti részén, Thesszália és Makedónia határán (2911 m), amelyet az ókori görögök a világ legmagasabb hegyének, az istenek lakóhelyének tartottak.