Atomer
Ioner
Lidt af hvert
Bindinger
Ionbindinger
Det Periodiske System
100

Den mindste del af et grundstof.

Hvad er et atom?

100

Flere protoner end elektroner.

Hvad er en positiv ion?

100

CO2 (g)

Hvad er den kemiske formel for carbondioxid på gasform?

100

Disse stoffer danner positive ioner.

Hvad er grundstofferne i hovedgruppe 1, 2 og 3?

100

Det periodiske system er inddelt i to grupper.

Hvad er metaller og ikke-metaller?

200

Atomernes ladning.

Hvad er neutral?

200

Færre protoner end elektroner.

Hvad er en negativ ion?

200

Det kemiske stof, som dannes ved kemisk reaktion mellem vand og CO2(g).

Hvad kulsyre, H2CO3(aq)?

200

Disse stoffer danner negative ioner.

Hvad er stofferne i hovedgruppe 5, 6 og 7?

200

Dette angiver hvor mange skaller der er rundt om kernen.

Hvad er perioder?

300

Atomer stræber efter et bestemt antal elektroner i yderste skal.

Hvad er 2 eller 8 elektroner?

300

Disse stoffer kan ikke optræde som ioner.

Hvad er stofferne i hovedgruppe 4 og 8?

300

En kemisk reaktion, hvor der produktet er et fast stof (partikler), som kan ses med det blotte øje.

Hvad er en fældningsreaktion?

300

Ionbindinger på fast form.

Hvad er et iongitter?

300

Dette angiver hvor mange elektroner der er i den yderste skal.

Hvad er hovedgrupper?

400

Partiklerne der tilsammen udgør carbon-atomer.

Hvad er 6 protoner, 6 elektroner og 6, 7 eller 8 neutroner?

400

Ionerne i ionforbindelsen natriumchlorid.

Hvad er Na+ og Cl-?

400

Regler der angiver, hvordan atomer bindes sammen.

Hvad er oktet- og dublet-reglen?

400

Grunden til at ioner danner stærke bindinger.

Hvad er forskellen i de elektriske tiltrækningskræfter (stor forskel i elektronegativiteten)?

400

Dette bestemmer atomnummeret og placeringen af grundstoffet i det periodiske system.

Hvad er antallet af protoner?

500

En formel, der angiver det maksimale antal elektroner i en skal.

Hvad er 2n2?

500

Ion-forbindelserer har en særlig egenskab i vandig opløsning.

Hvad er elektrisk ledende?

500

Ion-reaktionsskema, der beskriver fældningsreaktion med calcium-ioner og carbonat-ioner.

Hvad er Ca2+(aq) + CO32- --> CaCO3(s)

500

Ionforbindelser kaldes også dette navn som gruppe.

Hvad er salte?

500

Grundstoffer med en ustabil kerne.

Hvad er radioaktive grundstoffer?

Click to zoom