Aolugu
Luudus
Inemise
Süük
Varia
100

Mitmõs hällüpäiv oll seo suvi Võro liinal?

235

100

Miä om Võromaa kõgõ korgõmb kotus?

Suur Munamägi

100

Võromaa luulõtaja, kiä noorõn iän vidäsi posti lakja, om ...

Contra

100

Miä om tuu Võromaal tähtsä süük, midä tetäs mitu üüpäivä?

Suidsuliha

100

Miä om võrokõisi kõgõ suurõmb pido?

Uma Pido

200

Mis kants tuu om, millest kõnõlõs Erkki Koorti raamat „Kättemaks Kirumpääl”?

Kiräpää / Kirumpää

200

Võromaa suurõmba murdja eläjä omma kahr, ilves ja ...

Susi

200

Võromaalt peri inneskine põllumajandusministri om ...

Ivari Padar

200

Tuud Võromaalõ umast kohopiimäsüüki kutsutas ...

Sõir

200

Miä om Võro liina tunnuslausõ?

Ummamuudu liin

300

Mitu kihlkunda oll Vana-Võromaal?

Katõsa

300

Midä vidi Haani miis kuulsan laulun Võrolõ?

Lubjakivi

300

Võromaa kuulsa pillimiis ja pillimeistri oll ...

August Teppo

300

Tuu hää keväjäne vitamiinijuuk om ...

Kõomahl

300

Miä tuu om, mille perrä võrokõsõ kõgõ parõmbalõ är tunnõt?

Võro kiil

400

Mis aost kõnõlõsõ elupaiga, mis lövvet Tamula ja Vagula järve veerest?

Kiviaig

400

Kiä om tuu suvõao pinisejä mutuk?

Kiholanõ

400

Võromaa luulõtaja, kelle sõnnuga laul pässi Eurovisioni lauluvõistlusõlõ, om ...

Aapo Ilves

400

Määnest nimme kand Võromaa söögi märk?

Uma Mekk

400

Mis värmi om võrokõisi lipp?

Rohilinõ

500

Kohe plaansõ kindralkupõrnaatri George von Browne edimält Võro liina?

Vana-Koiola

500

Määndse nimega kutsutas viil Võhandu jõkõ?

Pühäjõgi

500

Võromaa laulja ja laululuuja, kiä om löüdnü pallo fänne ka Jaapanin, om ...

Mari Kalkun

500

Tangupudru kotsilõ üteldäs Võromaal ...

Suurmapudõr

500

Määne Võromaa ehitis om kannõt UNESCO kultuuriperändüse nimekirjä?

Suidsusann

Click to zoom