Norge i krig
Kongens nei
Hitler
Starten på 2VK
Hendelser
100

Når startet angrepet på Norge

9.april 1940

100

Hva heter kongen under 2.Vk

Kong Haakon 7.

100

Når kom Hitler til makten?

1933

100

Når startet 2.VK

1939

100
Hva er Blitzkrig

Lynkrig, overraskelseangrep 

200

Hovedgrunn til at Hitler ville ha Norge?

Malm

200

Hvem var Vidkun Quisling?

Leder for nasjonal samling, statskupp 9.april 1940. Landsforræder.

200

Hvilke retoriske apellform brukte Hitler ofte?

Logos, etos og patos

200

Hvilket land tok Hitler da Frankrike og England erklærte krig?

Polen

200

Hva var vinterkrigen?

I 1939 Sovjet sitt angrep på Finland

300

Hva var MILORG?

Hemmelig militærorg. i Norge

300

Hva heter Norges statsminister under 2.VK?

Johan Nygaardsvold

300

Hvilket land kom Hiter fra?

Østerrike

300

Hvem var de allierte?

Storbritannia, Frankrike, Sovjet, senere USA

300

Hvor mange netter på rad bombet Tyskland Storbritannia?

57 netter

400

Hva skulle Britene egentlig treffe da de traff Holen skole?

Bruno, U-båt bunker.

400

Hva heter dettyske krigsskipet som ble senket utenfor Oscarborgs festning?

Blucher
400

Hvorfor ville Hitler ha Østerrike og Tsjekkoslovakia? / Hva er Lebensraum? 

Samle alle tyskere i et rike

400

Hva var Versaillestraktaten ?

Fredsavtalen etter 1.VK 

400

Hvordan kommer USA med i krigen?

Angrepet på Pearl Harbour

500

Hva gjorde Quisling om kvelden 9. april 1940?

Talte til det norske folk.

500

Hva kalles okkupasjonen av Norge?

Operasjon Weserûbung.

500

Hva heter det politiske partiet til Hitler?

NSDAP

Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet

500

Hvilket land laget Hitler en sensasjonell "ikkje angrepsavtale med i starten av krigen"?

Sovjet

500

Hva heter Tyskland sin invasjon av Sovjet i 1941?

Operasjon Barbarossa

Click to zoom