Svatí
Křížové výpravy
Církevní rytířské řády
Katolická církev
Protestantské církve
1000

Který světec je známý jako "Apoštol Slovanů"? Spolu se svým bratrem Metodějem přinesl křesťanství na Velkou Moravu.

sv. Cyril

1000

Které město bylo hlavním cílem první křížové výpravy?

Jeruzalém

1000

Který řád byl velmi bohatý a proto byl ve 14. století zrušen?

řád Templářů

1000

Kdo je hlavním duchovním vůdcem katolické církve a je považován za nástupce svatého Petra?

Papež

1000

Kdo zahájil protestantskou reformaci přibitím tezí na dveře kostela ve Wittenbergu roku 1517?

Martin Luther

2000

Jak se jmenuje světec, který založil benediktinský řád? 

sv. Benedikt

2000

Jak se jinak říká křížovým výpravám?

Kruciáty

2000

Který z řádů se jinak nazýval křižáci?

Řád německých rytířů

2000

Jaký titul nese žena, která vede ženský klášter?

Abatyše

2000

Který panovník založil anglikánskou církev?

Jindřich VIII.

3000

Tento světec je známý jako patron Irska. Je slaven 17. března. Jak se tento světec jmenuje?

sv. Patrik

3000

Který papež vyhlásil první křížovou výpravu?

Urban II.

3000

Který rytířský řád byl známý svou péčí o nemocné a zraněné během křížových výprav?

Řád Johanitů

3000

Kdo v církevní hierarchii předsedá diecézi a má na starosti několik farností?

Biskup

3000

Který reformátor je známý svým působením v Ženevě?

Jan Kalvín

4000

 Jak se jmenuje první historicky doložený český světec? Zemřel v roce 935.

sv. Václav

4000

Kolikátá křížová výprava je známá také jako "Dětská křížová výprava"?

Nečísluje se. (Konala se po IV. křížové výpravě) 

4000

Který z následujících řádů má jako symbol bílý kříž na červeném poli?

Řád Johanitů 

4000

Kdo volí hlavu katolické církve?

kardinálové

4000

Jak se nazývali stoupenci kalvinismu ve Francii?

Hugenoti

5000

 Který anglosaský král se stal světcem po své smrti v roce 869 a je známý jako patron Východní Anglie?

sv. Edmund

5000

Kdy a jakou událostí končí křížové výpravy?

dobytí pevnosti Akkon muslimy 1291

5000

Kdo byl posledním velmistrem řádů Templářů

Jacques de Molay

5000

Jak zní heslo Benediktínů? (latinsky)

Ora et labora - modli se a pracuj

5000

Kolik bylo tezí které byly přibity na kostel ve Wittenbergu roku 1517?

95