Hvilken ordklasse?
Indsæt de manglende ord
Brug bøjningsskemaet
og mit ark
Handelskorrespondance
200

Hvilken ordklasse? Oversæt ordene til dansk.
Lav sætning hvor 3 af ordene indgår

alto - bajo - grande - pequeño - rico - pobre

Adjektiver (= tillægsord)

alto = høj / bajo = lav
grande = stor / pequeño = lille
rico = rig / pobre = fattig

200

Indsæt de manglende tal og bogstaver

Du SKAL inddrage Tekst __ og én eller flere af …

Du skal bruge __ af de nedenstående verber i din tekst.  

Besvarelsen skal fylde ca. ___ ord.

A
5
200

200

Vi rejser

+ ark

Viajamos

200

Øverst i et handelsbrev skal man skrive
De:
 og
A:
Hvad betyder ordene?

De: = fra
A: = til

300

Hvilke possessive pronomener (= ejestedord)
kan der stå her? Oversæt dem til dansk.
Brug de tre ord i en sætning/sætninger

m _
s _
s _ _

mi = min, mit
su = hans, hendes, deres m.m.
+ navneord i ental
sus = hans, hendes, deres m.m.
+ navneord i flertal

300

Hvilket ord SKAL man huske at skrive
i de 3 sætninger?        

Pienso ___ el parque es bonito.
Juan dice ___ sus padres están en España por el momento.
Creo ___ es importante tener vacaciones.

que = at

Til gengæld skal der IKKE stå que foran tener:
Creo que es importante tener vacaciones,
fordi tener er en navnemåde

300

Har du rejst meget?

+ ark

 ¿Has viajado mucho?

300

Hvad skal man gøre i stedet for at stille
direkte spørgsmål i et handelsbrev?

Man skal bruge udtryk fra handelskorrespondancehæftet.
F.eks.
Les pido que me envíen ...
Jeg beder Dem sende mig ...

400

På latin hedder de præpositioner. Hvad hedder de på dansk? Oversæt ordene til dansk. Brug 3 af dem i en sætning/sætninger

en – con – sin – a – de – para

Forholdsord
en = i
con = med
sin = uden
a = til
de = fra
para = til

400

Der skal indsættes ét ord i hver sætning.

Jeg kan lide at rejse
= Me ________ viajar

Jeg kan lide appelsiner
= Me ________ las naranjas

Me GUSTA viajar
(viajar er grundleddet i sætningen)

Me GUSTAN las naranjas
(las naranjas er grundleddet)

400

I 2009 rejste de til Argentina

+ ark

En 2009 viajaron a Argentina

400

Hvad er forskellen?
Les escribo porque / Le escribo porque 

 

Les escribo porque = Jeg skriver til Dem
Le escribo porque = Jeg skriver til Dem

Les = Dem i flertal  (Señores)
Les = Dem i ental   (Señor)

500

Hvilken ordklasse? Oversæt ordene til dansk
Brug 3 af ordene i en sætning/sætninger med de korrekte verbaltider

esta mañana - ahora - después (= más tarde)

 

Adverbier (= biord)

esta mañana = i morges + førnutid
ahora = nu + nutid eller estar + gerundio
después = bagefter / más tarde = senere + fremtid

500

Hvilke tidsudtryk kan passe ind i sætningerne?

Es viernes. Luisa ha trabajado mucho tiempo _____, pero va a relajarse _____.
_____ Luisa está preparando la comida
para su familia.
Van a cenar _____.
Es viernes. Luisa ha trabajado mucho tiempo HOY,
pero va a relajarse MAÑANA.
AHORA / POR EL MOMENTO Luisa
está preparando la comida para su familia.
Van a cenar MÁS TARDE / A LAS NUEVE.

500

Han sidder og læser en bog

+ ark

I skal kunne stave til Han sidder og læser

Está leyendo un libro

500

Hvordan tiltaler man de personer,
som man skal skrive til?
Hvilke ord skal man bruge på spansk?
Hvilke former af udsagnsordet skal man bruge?

Altid De, Dem, Deres
usted = De, Dem + 3. person ental
ustedes = De, Dem + 3. person flertal
su(s) = Deres

Aldrig du, dig, din/din/dine
Aldrig I, jer, jeres