Bøjning i køn
Bøjning i tal
Bøjning i grad
Nationalitetsadjektiver
Oversæt sætninger med adjektiver
100

Hvornår bøjes adjektiver i hunkøn og hankøn?

Adjektivet bøjes efter hvilket substantiv det beskriver. Hvis substantivet er hankøn skal adjektivet også bøjes i hankøn. Og det samme med hunkøn 

100

Hvornår bøjes adjektiver i tal?

Adjektivet bøjes efter hvilket substantiv det beskriver. Hvis substantivet er i flertal skal adjektivet også. 

100

Hvilket ord sættes ind før adjektivet hvis adjektivet skal bøjes i 2. grad

Más 

F.eks. El bolso es más blanco que el otro

100

Hvordan bøjes nationalitetsadjektiver, der ender på "o" i hunkøn ental

Man sætter et "a" i stedet for et "o"

F.eks. La mujer es sueca

100

Oversæt sætning til dansk:

Los zapatos son rojos y azules

Skoene er røde og blå

200

Bøj "blanco" rigtigt

Llevo una camiseta _____

Llevo una camiseta blanca

200

Bøj adjektivet "rojo" i ental 

Rojo y roja

200

Bøj estúpido i 2. grad

Pedro es ___ estúpido que Juan

Pedro es más estúpido que Juan

200

Hvordan bøjes nationalitetsadjektiver der ender på en konsonant i ental.

Hvis nationalitetsadjektivet ender på en konsonant tilføjes et "a" til sidst hvis det er hunkøn 

Hvis nationalitetsadjektivet ender på en konsonant er det automatisk hankøn og skal derfor ikke bøjes yderligere. 

200

Oversæt sætningen til spansk

Hun er spansk

Es española

300

Bøj adjektivet "gris" i denne sætning

La silla es ____

La silla es gris

300

Bøj adjektivet alto

Las mujeres son ____

Las mujeres son altas

300

Hvilke ord sættes ind før adjektivet, hvis adjektivet skal bøjes i 3. grad

Når man gradbøjer adjektiver i 3. grad, skal man indsætte den bestemte artikel, der passer til substantivet. Efter det skal man igen bruge más. 

F.eks. Pedro es el más estúpido

300

Bøj español korrekt

El hombre es _______

El hombre es español

300

Oversæt sætningen til dansk

Es la más alta

Glose:
Alto/alta - Høj

Hun er den højeste

400

Bøj asombroso rigitigt 

El problema es muy __________

El problema es muy asombroso

400

Bøj adjektivet verde

Las manzanas son ______

Las manzanas son verdes

400

Bøj "malo" i 3. grad

Carlos es _____ malo

Carlos es el más malo

400

Oversæt denne sætning til dansk

La niña es sueca

Pigen er svensk

400

Oversæt sætningen til dansk 

El bolso de la mujer es verde

Kvindens taske er grøn

500

Hvordan bøjes adjektivet efter køn hvis adjektivet ikke ender på "o"

1. Hvis adjektivet ender på en anden vokal f.eks. e ændres adjektivet ikke. 

2. Hvis adjektivet ender med en konsonant ændres det heller ikke. 

3. Ved nogle adjektiver er der derfor ikke nogen forskel på bøjningen i han - og hunkøn. 

500

Bøj adjektivet "azul" i flertal

Los zapatos son ____

Los zapatos son azules

500

Bøj sætningen i korrekt grad

Først i 2. grad

Dernæst i 3. grad

La mujer es ___ interesante que la niña, pero el hombre es _____ interesante

La mujer es más interesante que la niña pero el hombre es el más interesante

500

Bøj español i flertal

Los hombres son __________

Los hombres son españoles

500

Oversæt sætningen til spansk

Pedro er flottere end Juan

Glose: 

Flot - Guapo

Pedro es más guapo que Juan