Reduktion
Begreber/formler
Ligninger
Regning 1
Regning 2
100
-x-x-x-x
Hvad er -4x
100
A = 1,5*h*g
Hvad er formlen for en trekants areal
100
x+2=5
Hvad er x=3
100
4+3-1
Hvad er 6
100
15+15+15+15+15
Hvad er 75
200
x+y+x+y
Hvad er 2x+2y
200
A = 1,5*h*(a+b)
Hvad er formlen for en trapez areal
200
4x+2*2=32
Hvad er x=7
200
4+7a-3a+5
Hvad er 9+4a
200
9*8+10-2
Hvad er 80
300
7x(5+4)
Hvad er 63
300
BONUS
300
5x+5*10=95
Hvad er x=9
300
(5-7)+(7*3)
Hvad er 19
300
2x+3x
Hvad er 5x
400
2+x+3+3x
Hvad er 5+4x
400
A = h*g
Hvad er formlen for et parallelograms areal
400
4x+4+(5+9)=42
What is 6
400
9+1+a+a+a-a*2+5
Hvad er 10+14a
400
5a*10b
Hvad er 15ab
500
-(5x+3)-(-6x-3)
Hvad er x
500
A = pi*r^2
Hvad er formlen for en cirkels areal
500
9x+1(5*5)+(9*2)=53
Hvad er x=1
500
6*(2+3+4)
Hvad er 54
500
5a+(5a+5a)+5b*5b
Hvad er 15a+25b
Click to zoom