Reduktion
Begreber/formler
Ligninger
Regning 1
Regning 2
100
5x-2x+3=
3x+3
100
Hvad er højde * grundlinje * 1/2
Hvilken formel skal du bruge, for at lave arealet af en trekant?
100
4x+3-2=21
x=5
100
6x*y+2x*y=?
8xy
100
54x
What is 12*3+6*3*x=
200
a*a*a*b + 1ab
4ab
200
Hvad er faktor
Et tal (eller bogstav) der ganges med et andet kaldes en ...?
200
4x*2+(9-4)=23
x=2
200
a^2 + b^2 = c^2
Hvad er Pyhagoras
200
18xy
What is 8x+10y=?
300
2x(-3y+2x)
3y
300
- * - = + + * + = + - * + = - + * - = -
Hvilke regler gælder, når man laver ligninger?
300
5x+(7+2) * (9+1) =130
x=8
300
111 - (33-68) + 3*3=
155
300
4x
What is 32-14x*2=?
400
3(2a+5b) -15ab
6a
400
En firekant hvor alle sider er lige lange, og de modstående vinkler er lige store kaldes
En Rumpe
400
7x +9*2= 8x 15= 39
x=3
400
23*7-54 +2*3=
113
400
-45-(-6-4)+(20-10)=?
-25
500
5+4x*3y-(+4*2-3)
12xy
500
En firekant hvor kun et par modstående sider er parlere
Trapez
500
-9x -(9*3) - (-6*9) = 0
x=3
500
12-6*8-5*3+3^2+42=
0
500
a+a+a+a+a+a+a+a
8a
Click to zoom