Ordklasser
Sætninger
Find ordklasse
100

Hvad er verbum på dansk?

Udsagnsord

100

Find grundledet i sætningen

Jeg svømmer rundt i poolen

100

Hvad angiver mængde og rækkefølge?

Numerialer

200

Hvis artiklen står forrest er det så bestemt eller ubestemt?

Ubestemt

200

Find udsagnsledet i sætningen

Bilen kører afsted til byen

200

Hvad er ubøjelig og udtaler mig om kassen

Præposition
300

Hvad er Substantiv på dansk?

Navneord

300

Find det direkte objekt i sætningen

Drengen spiser bollen

300

Hvad siger noget om tid, sted, måde og grad?

Adverbium

400

Hvis artiklen står bag ved er det så bestemt eller ubestemt?

Bestemt

400

Find det indirekte objekt i sætningen

Han gav damen en taske

400

Hvad binder sætninger sammen?

Konjuktioner

500

Hvilken ordklasse er med?

Præposition

500

Find subjektsprædikatet i sætningen 

Hunden er en labrador

500

Hvad beskriver en handling eller en tilstand?

Verbum

Click to zoom