Oversæt
Bøjninger
Ordklasser
side eller under
Random
100

Hvad er navneord på latin, og hvad er det?

Substantiv. 

Substantiv er hvor man sætter, en eller et foran.  (et hus)

100

Bøj at fryse

fryse. fryser. frøs. frosset

100

Hvad er et udsagnsord?

Det er noget man kan gøre.

100

Analyser denne sætning: Han er flot.

Han = x

Er = o

Flot = Trekant

100

Hvad er pronomen på dansk, og hvad er det?

Stedord. 

Et stedord er noget, som står i sted for, navneord. 

f.eks. han, den, vores og min

200

hvad er udråbsord på latin?

interjektion (av, ih, nåh)

200

Bøj at skride

skride. skrider. skred. skredet

200

Hvad beskriver artikler/kendeord?

Artikler viser om navneordet er bestemt eller ubestemt:

Han kunne lide at køre i den bil


200

Analyser denne sætning: Jeg mødte Frank på min vej.

Jeg = x

mødte = o

På min vej = Adverbialled


200

Hvad kendetegner en ledsætning?

En sætning som ikke giver mening, uden sin hovedsætninger. 

300

hvad er forholdsord på latin?

Præposition

300

Bøj at opdrage

opdrage. opdrager. opdragede/opdrog. opdraget

300

hvad er tillægsord?

tillægsord er noget som beskriver en ting, personer osv. 

Tillægsord sætter man, at være foran

300

Hvad er singularis?

Ental

400

hvad er kendeord på latin?

artikler 

400

Bøj at smyge

smyge. smyger. smøg/smygede. smøget/smyget

400

Gratis point

400

Hvad er pluralis?

Flertal

500

Hvad hedder bindeordsled på latin?

konjunktional

500

Bøj at stryge

stryge. stryger. strøg. strøget

500

Hvad er proprier/proprium?

Et proprium (egennavn) er det individuelle navn, der betegner noget, oftest et sted- eller personnavn.

Click to zoom