4th Grade
4th Grade
4th Grade
4th Grade
4th Grade
175

How many minutes are in an hour?

60

175

Hvilke av disse plantene er ikke i solsystemet?

Merkur, Venus, Marson, Jupiter 

Marson

175

How many legs does a spider have?

8

175

Hva er 64:8?

8

175

Hva rimer med ordet "hoppe"?

Loppe, shoppe

190

Hvem er statsminister i Norge?

Jonas Ghar Støre

190

What is wrong with this sentence?

he ran down the dark street.

It needs a capital H in he.

190

What is the third planet from the sun?

Earth

190

What are the five senses we have?

Taste, Touch, Smell, See, Hearing

190

Hva er preteritumsformen (fortid) av "å gå"?

Gikk

210

You have 4 groups of 5 cookies. How many cookies do you have?

20

210

Hva er et substantiv?

En person, et sted eller en ting

210

How many zeros are in 1 million?

6

210

Hvis timeviseren er på 3 og minuttviseren er på 9. Hva er tiden?

3:45

210

Hva er en "bulla"?

Et type smykke som ble brukt i Romertiden for å beskytte mot "det onde øyet"

270

How many centimeters are in a meter?

100

270

Hva heter rektoren på Høybråten skole?

Ricke Muller

270

What do caterpillars turn into?

Butterflies

270

Name 2 things plants need to grow.

Water, sunlight, air, nutrients

270

Hvor mange øre er det i en krone?

100 øre

300

What shape has six sides?

hexagon

300

Legg til et adverb i setningen.

Den 10 år gamle jenta danset.

fint, raskt, sakte, 

300

How many colors are in a rainbow?

7

300

What are three forms of water?

Solid, Liquid, Gas

300

Hvordan skriver du "class" i flertallsform?

Classes