Science
Geography
English
History
Math
1

Ang Earth ay matatagpuan sa anong kalawakan?

Milky Way.

1

Ilan ang mga kontinente?

7

1

Ano ang past tense na salita para sa takbo?

Tumakbo

1

Nagpasimuno ng La Liga Filipina

Jose Rizal

1

Ang isang heksagon ay mayroong ilang panig?

Anim.

2

Anong planeta ang tinawag na Red Planet?

Mars

2

Ano ang pinakamalaking bansa ayon sa laki?

Russia

2

Ano ang kasalungat para sa maganda?

Pangit.

2

Aling wika ang pinakalawak na sinasalita sa Timog Amerika?

Kastila

2

Anong numero ang Roman numeral XVI?

16

3

Ano ang tawag sa isang siyentista na nag-aaral ng mga bato?

Geologist.

3

Saang lupalop matatagpuan ang Pyramids of Giza?

Africa

3

Ilan ang mga pantig na nasa salitang Rhinoceros?

Apat

3

Sino ang nag-imbento ng bombilya?

Thomas Edison.

3

Alin ang mas malaki: 285 o 200 + 30 - 5 + 60?

Parehas sila.

4

Ilan ang mga binti ng mga arachnid?

Walo

4

Ano ang pinakamahabang ilog sa buong mundo?

Amazon

4

Ano ang panahunan na ito: Pupunta kami sa Disney World.

Hinaharap

4

Kanino ipinangalan ang Pilipinas?

King Philip II

4

Ilan ang gramo sa isang libong kilo?

Isang milyon.

5

Anong species ang maaaring mabuhay sa parehong tubig at lupa?

Amphibian.

5

Ano ang sumusukat sa distansya sa hilaga o timog ng Equator?

Latitude.

5

Hanapin ang preposisyon:

Ang magandang aso ay naupo sa mesa ng kusina.

Sa

5

Sino ang nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas?

Emilio Agiunaldo

5

Ang unang araw ng ika-20 siglo ay..?

Enero 1, 1901

Click to zoom