Retorik
Argumentation
Taler
Stilfigurer
Sprog
100

Hvad er de tre appelformer?

Etos, logos, patos

100

Hvad er de tre elementer i argumentationsmodellen (grundmodellen)?

Påstand, belæg, hjemmel

100

"Er hun gravid? Ja, gu’ hun da gravid! Hun er da super gravid!"

Sofie Linde

100

Gentagelsesfigur, hvor flere sætninger eller sætningsdele efter hinanden begynder med samme ord.

Anafor

100

Hvilke tre stilniveauer kan fx en tale være præget af?

Høj stil, lav stil og normal stil

200

Hvad er de tre talegenrer?

Den informative tale, den politiske tale og lejlighedstalen

200

Hvad er de tre (tilføjede) elementer i den udvidede argumentationsmodel?

Rygdækning, styrkemarkør, gendrivelse

200

"Til dem, der ikke kender begrebet “Mamil”, kan jeg sige, at det er en engelsk betegnelse, der er optaget i Oxford English Dictionary, for en voksende subkultur af “Middle-aged men in lycra, who ride expensive racing bicycles, wearing professional style body-hugging jerseys and shorts.”

Kronprinsesse Mary

200

Når tre led bindes sammen rytmisk / en opremsning af tre ord eller tre sætningsled.

Tretrinsraket

200

Hvilket stilniveau er præget af uformelt sprog og talesprog?

Lav stil

300

Hvad er de fem elementer af Ciceros pentagram?

Emne, afsender, modtager, sprog, situation

300

Hvad er formålet ved at argumentere? (åbent svar)

Man ønsker at vinde tilslutning for sine synspunkter ved at begrunde dem på forskellige måder

300

Det er et udtryk for et kvindesyn, der stadig lever i alle afkroge af samfundet

Tessa

300

En type af bogstavrim, hvor betonede stavelser begynder med samme konsonant 

Allitteration

300

Hvilke tre værdiladninger kan ord besidde?

Positive ladninger (plusord), negative ladninger (minusord) og neutrale ladninger (nulord)

400

Fra hvilket land stammer retorikken?

Grækenland

400

Hvilket element af argumentationsmodellen kan enten "optone" eller "nedtone" argumentationen?

Styrkemarkør

400

"Vi er fælles i sorgen over dem, der rammes. Vi er fælles om medfølelsen. Og vi er sammen i modstanden."

Mette Frederiksen

400

Noget abstrakt tillægges menneskelige egenskaber, fx ”døden ånder mig i nakken”, ”glæden løb sin vej”

Personifikation

400

Hvilken betegnelse kan man også bruge om fx kropssprog og tegnsprog?

Non-verbalt sprog

500

Hvad hedder filosoffen, der introducerede verden til retorik?

Aristoteles

500

Hvem er filosoffen bag argumentationsmodellen?

(Steven) Toulmin

500

Forskellen på unge og ældre behøver ikke at være en generationskløft. Den kan være en bro til ny erkendelse.

Dronning Margrethe II

500

Modsætningsfigur, der sammensætter to ellers uforenelige størrelser (fx frygtelig dejlig)

Oxymoron

500

Hvilke andre betegnelser bruger vi om ords 'grundbetydning' og 'medbetydning'?

Denotation (grundbetydning) og Konnotation (medbetydning)